ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
H 'Υouth Horizons' είναι ένας μη-κυβερνητικός/ μη-κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τα Μέγαρα Αττικής στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2014 με σκοπό να υποστηρίξει και να υλοποιήσει τις ιδέες και τις πρωτοβουλίες της νεανικής κοινότητας. Απώτερη επιδίωξή της αποτελεί η παροχή ενός ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων πολιτιστικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών, εθελοντικών, αθλητικών κ.α. με κύρια ενθάρρυνση την ενεργό συμμετοχή της νεολαίας σε αυτές καθώς και την ένταξη των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην κοινωνική πραγματικότητα.
Υποστηρίζοντας την ευρωπαϊκή ιδέα και κινητικότητα, η 'Youth Horizons' δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της να λάβουν μέρος σε δράσεις εκτός συνόρων (ανταλλαγές νέων, πρακτική άσκηση, εθελοντικές υπηρεσίες, training courses κ.α.). Μέσα από αυτή τη συνύπαρξη με το ευρωπαϊκό και διεθνές «γίγνεσθαι» οι νέοι έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τους πνευματικούς και βιωματικούς τους ορίζοντες! Το κίνητρό μας να αφουγκραστούμε τις ανάγκες των νέων και να χαράξουμε νεανικές πολιτικές, αντικατοπτρίζεται στη χρήση της ίδιας της λέξης «Ορίζοντας» στο επωνύμιό μας.
Είσαι δραστήριος/-α, εξωστρεφής με πάθος για μάθηση, εξέλιξη και εμπειρίες, πρόθυμος/-η να συνεισφέρει σε διάφορες πρωτοβουλίες στην τοπική κοινωνία και να συμμετέχει σε δράσεις στο εξωτερικό;

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας. Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μια ενεργή διεύθυνση e-mail καθώς είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Όνομα/ Name *
Your answer
Επώνυμο/ Surname *
Your answer
Φύλο/ Gender *
Τόπος κατοικίας/ City of residence *
Your answer
Νομός κατοικίας/ Region of residence *
Your answer
Ηλικία/ Age *
Ιδιότητα/ Status *
Πώς θα αξιολογούσατε το επίπεδο των Αγγλικών σας, σε μια κλίμακα από 1-7, (από το 1 ως Χαμηλό έως το 7 ως Άριστο); *
Listening
*
Speaking
*
Writting
E-mail Account *
Your answer
Facebook Account (Profile Link) *
Your answer
Τηλέφωνο επικοινωνίας/ Phone number *
Your answer
Εκπαιδευτική ειδίκευση/ Educational Background *
Your answer
Κύρια ενδιαφέροντα, Εθελοντικές δράσεις/ Main interests, Voluntary actions *
Your answer
Γνωρίζετε για τo Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+;/ Do you know about the European program Erasmus+? *
Εάν έχετε λάβει μέρος σε κάποιο Πρόγραμμα (π.χ Youth Exchange, Training Course, EVS, Ανταλλαγή Μαθητών, Erasmus, Διεθνή Συνέδρια κ.α) στο παρελθόν παρακαλώ αναφέρετε την εμπειρία σας *
Your answer
Κλικάρετε το παρακάτω πεδίο/ Click the box below *
ΑΡΘΡΟ 7ο, ΜΕΛΗ
Η "Youth Horizons" αποτελείται από τακτικά μέλη, επίτιμα μέλη, αντεπιστέλλοντα μέλη και μη τακτικά μέλη.
7.2 Νέο μέλος της αστικής εταιρείας δύναται να εγγραφεί, κατόπιν εγγράφου αιτήσεώς του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, με ομόφωνη απόφαση των μελών-εταίρων και τροποποίηση του παρόντος.
7.3 Τα μέλη θα πρέπει να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, να χαίρουν εκτίμησης, φερεγγυότητας, καλής επαγγελματικής και κοινωνικής φήμης και αξιοπιστίας. Τις ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει τα μέλη να διατηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους, άλλως υπόκεινται σε διαγραφή από την αστική εταιρεία.
7.4 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, εφ' όσον βρίσκεται σε απαρτία, μπορεί να αποκλεισθεί (διαγραφεί) από την εταιρεία αποκλειστικά και μόνο στις κάτωθι περιπτώσεις: α. Αν από παράβαση των υποχρεώσεών του, βλάπτονται τα συμφέροντα της εταιρείας, β. Αν έπαψε να πληροί τις απαιτούμενες, εκ του νόμου και του καταστατικού, προϋποθέσεις, ούτως ώστε να αποτελεί μέλος της εταιρείας, γ. Αν δεν συμμορφώνεται, κατ 'επανάληψη και παρά τις τυχόν συστάσεις, που του έγιναν, στις αποφάσεις των καταστατικών οργάνων της εταιρείας, δ. Αν παραβιάζει, κατ 'εξακολούθηση και κατά συρροή, το καταστατικό, ε. Αν ενεργεί αναγωνιστικά προς την εταιρεία και αποβλέπει, πρωτίστως, στην ικανοποίηση των ατομικών του μόνο συμφερόντων, προς βλάβη του σκοπού και των λοιπών μελών της εταιρείας, στ. Αν ενεργεί ή συμπεριφέρεται στις συναλλαγές του κατά τρόπο δυσφημιστικό για την εταιρεία, βλάπτοντας κατά αυτόν τον τρόπο, τις σχέσεις αυτής και των λοιπών μελών με τους τρίτους, ζ. Αν αντιστρατεύεται τις επιδιώξεις της εταιρείας. ή η εν γένει συμπεριφορά και δραστηριότητά του είναι ασυμβίβαστη προς το πνεύμα και τους σκοπούς λειτουργίας της εταιρείας.
7.5 Μέλος της αστικής εταιρείας δύναται να αποχωρήσει από αυτή, αφού το γνωστοποιήσει εγγράφως.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy