#Akademiuppropet
Nu är det vår tur. Vi har sett kvinnor inom andra branscher bryta tystnaden och nu vill vi lyfta på locket och bidra till förändring för kvinnor inom akademin. För alla som verkat innan oss, för oss mitt i den och för alla unga kvinnor som drömmer om att vara en del av den.

Vi är kvinnor som alla har varit eller är verksamma inom akademin. I och med detta upprop kräver vi att den sexism som kvinnor utsätts för inom akademin tas på allvar och får ett slut.

Under en dryg vecka har kvinnor hört av sig till akademikeruppropet med berättelser om sexuella övergrepp, maktmissbruk och psykiskt våld begångna inom akademin. Många vittnar också om att man anmält förövare och berättat för chefer utan att någonting förändrats. Berättelserna är många och av olika karaktär, men i många fall väldigt lika och känslor av skam och förnedring genomsyrar samtliga berättelser.

Akademin är en hierarkiskt uppbyggd institution, ibland sägs det att dess strukturer är svåra att förändra, vi accepterar inte längre detta som en förevändning för att tillåta fortsatta sexuella trakasserier och sexism. Vi kräver förändring. De berättelser kvinnor i dagens akademiska Sverige nu delar med sig av visar att detta är ett strukturellt problem och att det återfinns på samtliga fakulteter och lärosäten i Sverige.

Våra krav är att modiga kvinnor som vittnar om övergrepp och maktmissbruk, måste bli tagna på allvar. Att chefer och universitetsledningarna måste se till att det får ett slut att kvinnor blir dubbelt bestraffade och tvingas lämna universiteten och sina karriärer medan de manliga förövarna, utan repressalier, tillåts fortsätta trakassera kvinnliga kollegor och studenter.

Kvinnor måste kunna studera och verka vid våra universitet utan att riskera att bli utsatta för fysiska övergrepp och psykiskt våld av män just för att de är kvinnor. De kvinnor som blivit utsatta och av det skälet lämnat akademin måste ges rättvisa möjligheter att komma tillbaka, och då till en trygg miljö. Med detta upprop vill vi lyfta kvinnors hittills ignorerade berättelser och kräva att man från akademins och politiskt håll kraftfullt agerar mot den sexistiska kulturen inom svenska lärosäten där kvinnor särbehandlas och övergrepp tillåts fortgå.
Email *
Namn/Name *
Stad/City
Ålder/Age
Clear selection
Vetenskaplig disciplin/Scientific discipline
Clear selection
Akademisk position/Title
Clear selection
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy