Kose valla terviseprofiili küsitlus

Lugupeetav Kose valla elanik!
Koostamisel on Kose valla terviseprofiil ning palume täisealistel elanikel vastata järgnevatele küsimustele, mis aitavad paremini planeerida terviseedenduslikku tegevust.
Palume täita anonüümne küsimustik.
  This is a required question
  Noorematele on teine küsimustik
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question