วิชาการศึกษา ชุดที่ 2
1. ข้อใดคือองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้มนุษย์มีความแตกต่าง *
1 point
2. Maslow เป็นนักจิตวิทยาในกลุ่มใด *
1 point
3. การเรียนรู้เกิดจากการหยั่งเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆเป็นแนวคิดของกลุ่มใด *
1 point
4. ใครที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งสติปัญญา *
1 point
5. ระดับสติปัญญาอ่อนมาก ไม่สามารถเรียนรู้หรือดูแลตัวเองได้ ระดับของ IQ มีค่าเท่าใด *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service