CHESTIONAR 1
Privind satisfacerea nevoilor de formare la nivelul cadrelor didactice şi al directorilor de şcoli de pe raza judeţului Mureș
Unitatea de învățământ: *
Funcţia didactică: *
Specialitatea: *
Grad didactic (ultimul obţinut): *
Anul obținerii ultimului grad didactic:
Vechimea în învăţământ: *
Ultimul program de formare continuă urmat a fost în anul:
Care este frecvenţa cu care aţi participat la programele de formare continuă organizate de Casa Corpului Didactic Mureș, pe parcursul activității didactice? *
La care din serviciile educaționale oferite de C.C.D. Mureș ați apelat în decursul anilor?
Apreciaţi în ce măsură participarea la activităţi de dezvoltare profesională, organizate de C.C.D. Mureş, a avut un impact semnificativ asupra dumneavoastră și a instituţiei/unităţii dvs. şcolare, pe următoarele nevoi. Vă rugăm să marcați rubrica corespunzătoare nivelului la care apreciați că se încadrează aprecierea dumneavoastră. Pe o scală de la 1 la 5 reprezentarea este: 1 - foarte puțin și 5 - foarte mult. *
Nevoi organizatorice, de dezvoltare a managementului școlar și controlului managerial intern
1
2
3
4
5
Implementarea unui sistem managerial modern, eficient
Completarea bazei de date privind formarea profesională pe tot parcursul vieții
Dezvoltarea și modernizarea mijloacelor didactice
Dezvoltarea marketingului educaţional
Elaborarea și actualizarea permanentă a organigramei, regulamentului intern, fişei posturilor și a fișelor de evaluare anuală
Revizuirea Manualului calităţii şi a procedurilor pentru atingerea indicatorilor din standardele de calitate
Nevoi de comunicare *
1
2
3
4
5
Cu conducerea unității de învățământ
Cu Inspectoratul școlar județean prin inspectorii școlari
Cu reprezentanții mass-media
Cu furnizorii de programe și profesorii metodiști responsabili zonali CCD
Nevoi educaţionale *
1
2
3
4
5
Optimizarea competenţelor privind utilizarea unor metode didactice activ- participative centrate pe elev
Optimizarea metodelor și mijloacelor de evaluare pe parcurs și sumativă
Optimizarea activității de predare-învățare-evaluare în mediul on-line
Optimizarea competenţelor de documentare şi de redactare a lucrărilor de cercetare ştiinţifică, în vederea participării la examenele de obţinere a gradului didactic I
Abilitarea curriculară a cadrelor didactice debutante, a inginerilor şi maiştrilor instructori, a profesorilor de educaţie fizică şi sport
Organizarea și/ sau participarea la sesiuni de comunicări, conferinţe, seminarii
Elaborarea și editarea de publicaţii educaţionale
Pregătirea cadrelor didactice şi a managerilor şcolari în elaborarea şi implementarea proiectelor de finanţare comunitară și a celor cu finanțare externă
Dobândirea de noi competenţe pentru: secretari, arhivari, bibliotecari, laboranţi, pedagogi din internatele şcolare, administratori financiari şi administratori de patrimoniu
Nevoi de relaţionare și parteneriat eficient *
1
2
3
4
5
Cu beneficiarii direcți și indirecți ai educației
Cu comunitatea locală
Cu managementul proiectelor finanţate din fonduri europene
Cu instituțiile de ordine publică, unitățile sanitare, biserica, agenții economici, ONG-urile
Cu instituţii de cultură, universităţi, biblioteci, muzee, centre de cultură
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy