CHESTIONAR 1
Privind satisfacerea nevoilor de formare la nivelul cadrelor didactice şi al directorilor de şcoli de pe raza judeţului Mureș
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Unitatea de învățământ: *
Funcţia didactică: *
Specialitatea: *
Grad didactic (ultimul obţinut): *
Anul obținerii ultimului grad didactic:
Vechimea în învăţământ: *
Ultimul program de formare continuă urmat a fost în anul:
Care este frecvenţa cu care aţi participat la programele de formare continuă organizate de Casa Corpului Didactic Mureș, pe parcursul activității didactice? *
La care din serviciile educaționale oferite de C.C.D. Mureș  ați apelat în decursul anilor?
Apreciaţi în ce măsură participarea la activităţi de dezvoltare profesională, organizate de C.C.D. Mureş, a avut un impact semnificativ asupra dumneavoastră și a instituţiei/unităţii dvs. şcolare, pe următoarele nevoi. Vă rugăm să marcați rubrica corespunzătoare nivelului la care apreciați că se încadrează aprecierea dumneavoastră. Pe o  scală de la 1 la 5 reprezentarea este: 1 - foarte puțin și 5 - foarte mult. *
Nevoi organizatorice,  de dezvoltare a managementului școlar și controlului managerial intern
1
2
3
4
5
Implementarea unui sistem managerial modern, eficient
Completarea bazei de date privind formarea profesională pe tot parcursul vieții
Dezvoltarea și modernizarea mijloacelor didactice
Dezvoltarea marketingului educaţional
Elaborarea și actualizarea permanentă a organigramei, regulamentului intern, fişei posturilor și a fișelor de evaluare anuală
Revizuirea Manualului calităţii şi a procedurilor pentru atingerea indicatorilor din standardele de calitate
Nevoi de comunicare *
1
2
3
4
5
Cu conducerea unității de învățământ
Cu Inspectoratul școlar județean prin inspectorii școlari
Cu reprezentanții mass-media
Cu furnizorii de programe și profesorii metodiști responsabili zonali CCD
Nevoi educaţionale *
1
2
3
4
5
Optimizarea competenţelor privind utilizarea unor metode didactice activ- participative centrate pe elev
Optimizarea metodelor și mijloacelor de evaluare pe parcurs și sumativă
Optimizarea activității de predare-învățare-evaluare în mediul on-line
Optimizarea competenţelor de documentare şi de redactare a lucrărilor de cercetare ştiinţifică, în vederea participării la examenele de obţinere a gradului didactic I
Abilitarea curriculară a cadrelor didactice debutante, a inginerilor şi maiştrilor instructori, a profesorilor de educaţie fizică şi sport
Organizarea și/ sau participarea la sesiuni de comunicări, conferinţe, seminarii
Elaborarea și editarea de publicaţii educaţionale
Pregătirea cadrelor didactice şi a managerilor şcolari în elaborarea şi implementarea proiectelor de finanţare comunitară și a celor cu finanțare externă
Dobândirea de noi competenţe pentru: secretari, arhivari, bibliotecari, laboranţi, pedagogi din internatele şcolare, administratori financiari şi administratori de patrimoniu
Nevoi de relaţionare și parteneriat eficient *
1
2
3
4
5
Cu beneficiarii direcți și indirecți ai educației
Cu comunitatea locală
Cu managementul proiectelor finanţate din fonduri europene
Cu instituțiile de ordine publică, unitățile sanitare, biserica, agenții economici, ONG-urile
Cu instituţii de cultură, universităţi, biblioteci, muzee, centre de cultură
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy