Školenia (oboznamovania) v oblasti OPP, BOZP a CO
MiZaPO, s.r.o.
Kontaktné údaje
Názov spoločnosti/organizácie (sídlo):
Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail):
Stručný popis hlavných pracovných činností spoločnosti:
Miesto, kde má byť vykonané školenie:
Školenia z oblasti ochrany pred požiarmi
Školenie vedúcich zamestnancov – počet osôb:
Školenie zamestnancov – počet osôb:
Školenie pre osoby zabezpečujú OPP v mimopracovnom čase – počet osôb:
(SBS a pod.)
Odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska – počet osôb:
Odborná príprava protipožiarnej hliadky asistenčnej – počet osôb:
(pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, spoločenské podujatia s väčším počtom ľudí: 500 osôb v nekrytých stavbách a voľných priestranstvách, 300 osôb v 1. nadzemnom podlaží, 200 osôb v druhom a vyššom nadzemnom podlaží, 100 osôb v podzemnom podlaží, vykonanie zváračských a podobných prác...)
Oboznamovanie a informovanie z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Oboznamovanie a informovanie:
Vedúcich zamestnancov – počet osôb:
Zamestnancov – počet osôb:
Zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť – počet osôb:
Zamestnancov zamerané na práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, s praktickou prípravou zamestnancov na výber a používanie vhodného osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu – počet osôb:
Vodičov motorových vozidiel – počet osôb:
(tzv. referentských vozidiel)
Samostatne zárobkovo činných osôb, dodávateľských spoločností/organizácií a osôb, ktoré sa s vedomím zamestnávateľa nachádzajú na pracovisku (v spoločnosti) – počet osôb:
Zamestnancov pracujúcich na elektrických zariadeniach – počet osôb:
poučená osoba § 20 v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
Vzdelávanie a príprava z oblasti civilnej ochrany
Vzdelávanie a príprava vedúcich zamestnancov a zamestnancov v oblasti civilnej ochrany – počet osôb:
Vzdelávanie jednotiek civilnej ochrany – počet osôb:
Vzdelávanie evakuačnej komisie – počet osôb:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy