הרשמה לשבת דהרמה - ויפאסנה 22/3/2014

שבת, 22 במרץ 2014, בנווה שלום
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question