PRIJAVA ZA PRIJEM

AKUD "MIKA MITROVIĆ - JARAC"
ANSAMBL NARODNIH IGARA I PESAMA
SEZONA 2015/16

POPUNITE I VIDIMO SE U ČETVRTAK 15. OKTOBRA U 20:30h!
STUDENTSKI DOM "4. APRIL"
VOJVODE STEPE 320, VOŽDOVAC

* NAPOMENA: AKUD "Mika Mitrović - Jarac" poštuje Vašu privatnost i štiti podatke o ličnosti
koje nam dostavite. Prikupljanje, držanje, obrada i čuvanje podataka vrši se u skladu sa
Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question