Phiếu đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong Công an nhân dân
Để có cơ sở cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tổ chức của cơ quan hành chính nhà nước trong Công an nhân dân, Bộ Công an tiến hành đo lường mức độ hài lòng đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại Công an các đơn vị, địa phương.
Bộ Công an mong nhận được sự hợp tác của Ông/Bà thông qua trả lời đầy đủ, khách quan các câu hỏi sau đây.
Tên dịch vụ hành chính công: *
Your answer
Tên cơ quan, đơn vị Công an giải quyết: *
Your answer
A. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI TRẢ LỜI
Họ và tên: *
Your answer
Địa chỉ: *
Your answer
Số điện thoại liên hệ *
Your answer
1. Trường hợp Ông/Bà trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính cho bản thân mình, xin cho biết thêm thông tin về bản thân theo các nội dung dưới đây:
a) Độ tuổi:
b) Giới tính:
c) Trình độ học vấn:
d) Nghề nghiệp:
đ) Nơi sinh sống
2. Trường hợp Ông/Bà đại diện cho cơ quan, tổ chức để thực hiện thủ tục hành chính, xin cho biết thông tin về tổ chức mà Ông/Bà đang đại diện để giao dịch thực hiện dịch vụ hành chính công và thông tin về Ông/Bà theo các nội dung dưới đây:
a) Loại hình tổ chức
b) Vị trí, công việc của Ông/Bà trong tổ chức
B. PHẦN CÂU HỎI
Câu 1. Ông/Bà đã giải quyết công việc và nhận kết quả ở cơ quan, đơn vị Công an nào?
Câu 2. Ông/Bà biết đến cơ quan, đơn vị Công an giải quyết công việc cho Ông/Bà (tên cơ quan, đơn vị Công an, địa điểm và ngày/giờ làm việc của cơ quan, đơn vị Công an đó) qua hình thức nào?
Câu 3. Ông/Bà đi lại bao nhiêu lần trong quá trình giải quyết công việc (kế từ lần đầu tiên đến cơ quan, đơn vị Công an cho đến lần nhận kết quả)?
Câu 4. Cán bộ, chiến sĩ có gây phiền hà, sách nhiễu đối với Ông/Bà trong quá trình giải quyết công việc không?
Câu 5. Cán bộ, chiến sĩ có gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí, lệ phí đối với Ông/Bà trong quá trình giải quyết công việc không?
Câu 6. Cơ quan, đơn vị Công an trả kết quả cho Ông/Bà có đúng hẹn không?
Nếu câu trả lời trên của Ông/bà là “trễ hẹn”, xin Ông/Bà trả lời tiếp câu hỏi sau:
- Cơ quan, đơn vị Công an có báo trước cho Ông/Bà việc trễ hẹn không?
- Cơ quan, đơn vị Công an có thư xin lỗi Ông/Bà vì trễ hẹn không?
Câu 7. Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong thời gian tới, theo Ông/Bà cơ quan, đơn vị Công an giải quyết thủ tục hành chính cần phải quan tâm đến nội dung nào dưới đây?(Xin Ông/Bà ưu tiên chọn 3 nội dung trong số các nội dung dưới đây)
Câu 8. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết mức độ hài lòng về những nội dung sau:
I. TIẾP CẬN DỊCH VỤ:
1.Ông/Bà có hài lòng về số lượng chỗ ngồi nơi ngồi chờ giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị Công an?
2. Ông/Bà có hài lòng về sự đầy đủ của trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan, đơn vị Công an không?
3. Ông/Bà có hài lòng về mức độ hiện đại của trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan, đơn vị Công an?
4. Ông/Bà có hài lòng trong quá trình sử dụng trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan, đơn vị Công an không?
II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
5. Ông/Bà có hài lòng về tính đầy đủ của các thủ tục hành chính được công khai, niêm yết không?
6. Ông/Bà có hài lòng về tính chính xác của nội dung các thủ tục hành chính được công khai, niêm yết không?
7. Ông/Bà có hài lòng về yêu cầu, quy định thành phần hồ sơ phải nộp không?
8. Ông/Bà có hài lòng về mức phí/lệ phí phải nộp theo quy định không?
9. Ông/Bà có hài lòng về thời gian giải quyết thủ tục hành chính ghi trong giấy hẹn (tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ đến ngày trả kết quả) không?
III. CÁN BỘ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
10. Ông/Bà có hài lòng về thái độ giao tiếp của cán bộ, chiến sĩ?
11. Ông/bà có hài lòng với cán bộ, chiến sĩ khi lắng nghe ý kiến của người dân/đại diện tổ chức không?
12. Ông/bà có hài lòng về nội dung mà cán bộ, chiến sĩ trả lời, giải thích cho người dân/đại diện tổ chức của không?
13. Ông/bà đánh giá cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn kê khai hồ sơ có tận tình, chu đáo không?
14. Ông/bà đánh giá cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn kê khai hồ sơ có dễ hiểu không?
15. Ông/bà đánh giá cán bộ, chiến sĩ tuân có thủ đúng quy định trong giải quyết công việc không?
IV. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
16. Ông/bà đánh giá kết quả nhận được có đúng quy định không? (Kết quả có thể là được cấp giấy tờ hoặc bị từ chối cấp giấy tờ)
17. Ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ đầy đủ của thông tin trong kết quả giải quyết?
18. Ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ chính xác của thông tin trong kết quả giải quyết?
V. TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CÁC Ý KIẾN GÓP Ý, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
Nếu Ông/Bà đã có ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị xin Ông/Bà trả lời các câu hỏi từ 19 đến 22:
19. Ông/bà có hài lòng về bố trí hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức của cơ quan, đơn vị Công an không?
20. Ông/bà đánh giá việc thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị có dễ thực hiện không?
21. Ông/bà có hài lòng đối với cơ quan, đơn vị Công an tiếp nhận và xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà không?
22. Ông/bà có hài lòng về kết quả xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của cơ quan, đơn vị Công an thông báo không?
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ÔNG/BÀ!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy