Świadomość ekologiczna przedsiębiorców

Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym świadomości ekologicznej przedsiębiorców zrzeszonych w ZRP. Badanie jest realizowane w ramach projektu unijnego LIFE+ „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska”.

Wypełnienie ankiety potrwa 5 minut. Z góry dziękujemy za udział w badaniu!

    Captionless Image
    This is a required question
    Must select at most 2 options.
    This is a required question

    Captionless Image