Formularz zamówienia "Naszego elementarza"

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Wydział do spraw Wspomagania Oświaty Polonijnej i Polskojęzycznej, ul. Rolna 175, 02-729 Warszawa, adres e-mail: podreczniki@orpeg.pl

Integralną częścią zamówienia są: załącznik nr 1 i 2

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Informacje podane w polach poniższej sekcji powinny być zgodne z ankietą w bazie danych szkół portalu www.polska-szkola.pl
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Telefon kontaktowy poprzedzony numerem kierunkowym kraju w formacie +XX 123 456 789
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dokładny adres dostarczenia przesyłki. Pełna nazwa, oznaczenie kodowe.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Zamawiający oświadcza, że placówka/szkoła dla której składane jest zapotrzebowanie na podręczniki i pomoce dydaktyczne jest zarejestrowana w bazie danych szkół portalu Polska Szkoła (www.polska-szkola.pl), a informacje zawarte w ankiecie są aktualne. Zamawiający oświadcza, że prowadzi rejestr podręczników otrzymanych bezpłatnie z ORPEG. Zamawiający oświadcza, że udostępni aktualny rejestr otrzymanych podręczników na żądanie ORPEG.
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question

  Zamawiający oświadcza, że w ciągu miesiąca od odebrania przesyłki, prześle do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie, potwierdzenie otrzymania przesyłki ze specyfikacją zawartości. Podręcznik "Nasz Elementarz" jest własnością szkoły i może być wypożyczany uczniom. Szkoła wypożycza podręcznik minimum 3 rocznikom uczniów.
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question