Formularz zamówienia "Naszego elementarza"
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Wydział do spraw Wspomagania Oświaty Polonijnej i Polskojęzycznej, ul. Rolna 175, 02-729 Warszawa, adres e-mail: podreczniki@orpeg.pl

Integralną częścią zamówienia są: załącznik nr 1 i 2
Kraj *
Miejscowość *
Data *
MM
/
DD
/
YYYY
Zamówienie na podręczniki i pomoce dydaktyczne składane w terminie do: *
Zapoznałem się i akceptuję warunki określone w procedurze zamawiania podręczników i pomocy dydaktycznych w ORPEG *
Informacje podane w polach poniższej sekcji powinny być zgodne z ankietą w bazie danych szkół portalu www.polska-szkola.pl
w języku polskim *
w języku lokalnym *
Kraj *
Miejscowość *
Ulica i numer budynku/lokalu *
Kod pocztowy *
Strona domowa www.
Komunikator głosowy, nazwa użytkownika
Dyrektor (Imię i nazwisko) *
e-mail
www
Telefon kontaktowy poprzedzony numerem kierunkowym kraju w formacie +XX 123 456 789
Telefon stacjonarny *
Telefon komórkowy
Fax
Adresy e-mail (Sekretariat lub dyrekcja)
Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła *
Instytucja/Organ prowadzący szkołę *
(pełna nazwa z adresem)
Typ szkoły: *
Required
Liczba uczniów objętych nauczaniem języka polskiego na różnych poziomach : *
1. nauczanie w klasach, gdzie język polski jest wykładany jako ojczysty
2. nauczanie w klasach, gdzie język polski wykładany jest jako przedmiot obowizkowy (język obcy) lub jako drugi językiązkowy
3. nauczanie fakultatywne i w kołach zainteresowań
4. Inne (opisać)
Liczba uczniów w szkole ogółem:
1.Liczba uczniów uczęszczających na zajęcia języka polskiego *
2.Liczba nauczycieli *
3.Aktualnie w placówce wykorzystuje się podręczniki i pomoce dydaktyczne w ilości sztuk. *
4.Aktualnie w placówce wykorzystuje się podręczniki i pomoce dydaktyczne przekazane przez ORPEG w ilości: *
Nazwa i adres organizacji polonijnej *
Imię i nazwisko prezesa *
telefon, e-mail, www. *
Imię i nazwisko nauczyciela języka polskiego (jeżeli składa zamówienie)
telefon, e-mail
Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie *
telefon, e-mail, stanowisko/funkcja *
Upoważniony przez
Dokładny adres dostarczenia przesyłki. Pełna nazwa, oznaczenie kodowe.
w języku obowiązującym w danym kraju *
w języku polskim *
Uwagi Zamawiającego dla dostawcy ważne przy doręczeniu.
Zamawiający oświadcza, że placówka/szkoła dla której składane jest zapotrzebowanie na podręczniki i pomoce dydaktyczne jest zarejestrowana w bazie danych szkół portalu Polska Szkoła (www.polska-szkola.pl), a informacje zawarte w ankiecie są aktualne. Zamawiający oświadcza, że prowadzi rejestr podręczników otrzymanych bezpłatnie z ORPEG. Zamawiający oświadcza, że udostępni aktualny rejestr otrzymanych podręczników na żądanie ORPEG.
imię i nazwisko *
data *
MM
/
DD
/
YYYY
Elementarz cz1
Elementarz cz2
Elementarz cz3
Elementarz cz4
Mapa
Zamawiający oświadcza, że w ciągu miesiąca od odebrania przesyłki, prześle do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie, potwierdzenie otrzymania przesyłki ze specyfikacją zawartości. Podręcznik "Nasz Elementarz" jest własnością szkoły i może być wypożyczany uczniom. Szkoła wypożycza podręcznik minimum 3 rocznikom uczniów.
imię i nazwisko *
data *
MM
/
DD
/
YYYY
Liczba zamawianych: podręczników pomocy *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.