Principi OOP-a u programskim jezicima Java, PHP i Python
Zbog velike zainteresiranosti za ovo predavanje i popunjenosti kapaciteta prostora, prijave su zatvorene! :)
This form was created inside of Inchoo. Report Abuse