2018 matte 3b
För att tillvarata dina åsikter ska du fylla i denna kursutvärdering för de kurser du läst under läsåret.
Du ska markera på skattningsskalan i vilken utsträckning du är nöjd. Siffrorna 1 (lägst) och 5 (högst) är svarens yttervärden. Markera den siffra som bäst överensstämmer med din känsla.
Förekommer en kurs som du inte har läst så hoppar du över den och går vidare till nästa.
Next
This form was created inside of Ridgymnasiet.nu. Report Abuse