הדרכת נהיגה נכונה ומונעת
שם פרטי *
Your answer
שם משפחה *
Your answer
דבר המזכ"ל: אנו במעגן מיכאל מייחסים חשיבות רבה לבטיחות בכלל ולבטיחות בתעבורה בפרט. במסגרת זו מונה עפ"י החוק, קצין בטיחות בתעבורה, יהודה גינץ. במסגרת תפקידו הוכנה לעיונכם מצגת עם מידע חשוב לנהיגה נכונה ומונעת. נהגים מנוסים עלולים לחשוב כי מידע זה אינו מיועד עבורם, אך כל נהג, אפילו אם הוא נהג מנוסה, זקוק לריענון הכללים מדי פעם להבטחת בטיחותו והנוסעים ברכבו ולהגברת המודעות לפרט זה או אחר שכדאי לשים לב אליו. אנא השקיעו כמה דקות מזמנכם ועיינו במצגת, והכי חשוב סעו בזהירות וחזרו הביתה בשלום. בברכת נסיעה טובה ובטוחה . מזכ"ל הקיבוץ. *
Required
המטרה - שיפור איכות הנהיגה שלנו למניעת תאונות, מצבי חירום ונזק לרכוש על מנת לחזור הביתה בשלום. * *
Required
חובת הזהירות הכללית - לא ינהג אדם רכב בקלות ראש או בלא זהירות, או ללא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות ובין השאר בסוג הרכב, במטענו, בשיטת בלמיו ומצבם, באפשרות של עצירה נוחה ובטוחה והבחנה בתמרורים, באיתות שוטרים, בתנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך. *
Required
כל חובות הנהג חלות על כל סוגי הרכב בארגון. *
Required
לא ינהג אדם רכב אלא אם הוא בקי בהפעלתו ובשימוש בו. *
Required
אדם שמתקיים בו אחד מאלה לא ינהג רכב: 1- הוא שרוי במצב העלול לסכן עוברי דרך. 2- הוא נתון תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים. 3- הוא אינו מסוגל לנהוג רכב בביטחון סביר מחמת מצב נפשי או מחמת חולשה או ליקוי גופני. 4- הוא במצב השולל ממנו את השליטה ברכב או את ראיית הדרך והתנועה בה. *
Required
מצב כללי של הרכב –א. לא ינהג אדם רכב כשהרכב נמצא במצב העלול לסכן עוברי דרך. רכב לא תקין ולא בטיחותי. ב. לא ינהג אדם רכב אלא אם מבנהו של הרכב, ציודו, אביזריו, סימונו ונשיאת מטענו הם בהתאם להוראת הפקודה או תקנות אלה, לרבות תנאים בהיתר וברישיון .ג לא ינהג אדם רכב כאשר הרכב במצב השולל מהנהג שליטה בו. *
Required
נסיעה לאחור – תקנה 45 נוהג רכב לא יסיעו אחורנית אלא אם יש צורך בכך, ובמידת הצורך, ולאחר שנקט באמצעים הדרושים בנסיבות הקיימות כדי למנוע - 1. סיכון או פגיעה. 2. הטרדה או הפרעה. *
Required
זכות קדימה : יכולה להיות מסומנת על ידי תמרור או על ידי חוקי התנועה לפני תקנות התעבורה. במידה ומדובר בזכות קדימה על פי תמרור, עסקינן בשני תמרורים – תמרור עצור ותמרור זכות קדימה. ההבדל בין התמרורים הנ"ל הוא כי תמרור עצור מחייב עצירה מוחלטת של הרכב, בכל מקרה וללא קשר למתרחש בצומת. לעומת זאת, תמרור זכות קדימה מורה על האטה"בלבד" ו"עצירה במידת הצורך". *
Required
ישנם מספר מקרים בהם יש לתת זכות קדימה גם כאשר לא הוצב אחד מן התמרורים הנ"ל: 1. במידה ומתקרבים לצומת או לדרך מספר רכבים, כל רכב ייתן זכות קדימה לרכב אשר מגיע מימין אליו. 2. רכב אשר התקרב לצומת והוא מעוניין לפנות שמאלה או לבצע פניית פרסה, ייתן זכות קדימה לרכבים הבאים ממולו ואשר נמצאים בצומת או קרוב אליה. 3. רכב אשר יוצא מדרך עפר לרכב סלולה, ייתן תמיד זכות קדימה לרכב הנוסע בדרך הסלולה. 4. כנ"ל לגבי רכב אשר יוצא מחצר, גישה לבית, תחנת שירות, תחנת דלק, מקום חניה וכדומה. 5. במידה ורכב מתקרב לצומת בה קיים רמזור, מוטל על הנהג לציית לאורות הרמזור. במידה ודולק ברמזור אור צהוב מהבהב, מוטל על הנהג להאט ואף לעצור את רכבו במידת הצורך. יצוין כי במקרים אלה, פעמים רבות ישנם תמרורים הצמודים לרמזורים ואשר מציינים למי נתונה זכות הקדימה .6. נהג אשר נתיב נסיעתו הסתיים צריך לתת זכות קדימה לרכבים בנתיב אליו הוא מבקש להשתלב. 7. נהג לא ייכנס לצומת גם אם תמרור או רמזור מתירים זאת, וזאת כאשר הוא יודע שכניסתו לצומת עלולה ליצור הפרעה לתנועה. *
Required
הולכי רגל במעבר חציה –נהגים מחויבים לתת זכות קדימה להולכי רגל במעבר חציה ולאפשר לאחרונים לחצות את המעבר בבטחה. במידת הצורך, מוטל על הנהגים לעצור את רכביהם לפני מעבר החצייה. אי מתן זכות קדימה הינה עבירת תעבורה אשר יכולה לבסס כתב אישום לבדה או להיות מצורפת לעבירות נוספות. לדוגמא, ניתן לתת דו"ח לנהג אשר לא עצר בעצור, גם אם לא התרחשה תאונה ואף אם לא הופרה זכות הקדימה בפועל של רכב אחר.כמו כן, מיותר לציין כי אי מתן זכות קדימה מהווה בסיס לתאונות דרכים רבים ולא אחת העבירה הנ"ל מיוחסת כנגד נאשמים אשר היו מעורבים בתאונות. *
Required
*
Required
זכות קדימה
מהירות מופרזת: מהירות הנסיעה משפיעה הן על הסיכוי להיות מעורב בתאונה והן על חומרת התאונה. ההסתברות למעורבות בתאונה עולה עם העלייה במהירות הנסיעה בהנחה שכל שאר התנאים שווים , וככל שהמהירות גבוהה יותר, גם הפגיעה הגופנית והנזק מהתאונהיהיו חמורים יותר. מהירות סבירה – תקנה 51" לא ינהג אדם רכב אלא במהירות סבירה בהתחשב בכל הנסיבות ובתנאי הדרך והתנועה בה , באופן שיקיים בידו את השליטה המוחלטת ברכב. זכור: לעולם המהירות הסבירה לא תעלה על המהירות המותרת באותו דרך.!! מהירות סבירה מאפשרת לנוהג בכל עת לבצע באופן מושלם את פעולות השליטה ברכב בלי תקלות. *
Required
ישנה אכיפה מוגברת בכבישים והעונשים בהתאם לחומרת העברה. *
Required
צמיגים ולחצי אויר: פעולות השליטה ברכב הן מהנהג לצמיג ולכביש. הצמיג הוא מרכיב חשוב ועקרי המשפיע על יציבות הרכב, לכן יש לוודא: צמיג תקין = ללא חתכים , לא יבש , ולא שחוק!!. צמיג תקין = תעלות חריצים בעומק 2 מ"מ לפחות. צמיג תקין = לחץ הניפוח עפ"י הוראות יצרן הרכב. לחץ אוויר נמוך - גורם לקשר רופף בין הצמיג לכביש וגורם לשחיקה ולצריכת דלק מוגברת, לכן גובר הסיכון לתאונה: לנהג לנוסעים ולסביבה!!יש לבדוק לחץ אוויר עפ"י היצרן בצמיגי הרכב לפחות פעם ב 3 - שבועות. צמיג תקין מציל חיים!! אל תסמכו על אף אחד בדקו בכל נסיעה . *
Required
חגורות ומושבי בטיחות: מה אומר החוק: החובה לחגור חגורת בטיחות מעוגנת בתקנה 83 א' לתקנות התעבורה - "לא ינהג אדם ולא ייסע ברכב שבו מותקנות חגורות בטיחות אלא אם כן הנהג והנוסעים בו חגורים בחגורת בטיחות או רתומים במושב בטיחות או במושב מגביה". הקנס על נהיגה ללא חגורת בטיחות הוא ₪ 250 ושש נקודות. אותו קנס ואותן נקודות יקבל גם נהג שהסיע ברכבו ילדים אשר אינם רתומים למושבי בטיחות כדין.חגורות בטיחות ומושבי בטיחות מצילות חיים. במקרה של תאונת דרכים, חגירת חגורות בטיחות יוצרת את ההבדל בין פציעה קשה לפציעה קלה ואף בין חיים ומוות. *
Required
היסח הדעת בנהיגה: 1. כל המחקרים העדכניים העוסקים בנושא הבטיחות בדרכים מצביעים על היסח הדעת כבעיה המרכזית שנמצאת בבסיסן של תאונות הדרכים. 2. הטלפון החכם והנייד מסתמן כגורם ראשון בתאונות דרכים. יש להתרכז אך ורק בנהיגה ולא לתפעל את הטלפון פעולה הגורמת להיסח דעת. היסחי דעת נוספים: אכילה, עישון, ילדים וכד' המפריעים לנהג בנהיגה. לסיכום - הנהיגה היא משימה מורכבת , המחייבת דיוק, חדות, ראייה מרחבית , הבנה של הסיטואציה ,צפייה קדימה , מיקוד בעיקר. חשוב להדגיש! – חלה עליכם חובה מקצועית להיות זהירים בכל הקשור בניהול הקשב, במיקוד הקשב, בפינוי משאבי הקשב, ובהפנייתו למשימה היחידה החשובה על הכביש. *
Required
הערכות לנהיגה ברכב: 1. מסמכים וכשירות הנהג לנהיגה: א. וודא - רישיון נהיגה והיתרי נהיגה בתוקף. ב. וודא - רישיון רכב+ ביטוח חובה בתוקף. ג. וודא - כשירות לנהיגה ) אני / הנהג לא עייף , לא חולה,(כשיר מבחינה בריאותית. 2. כשירות ומצב הרכב בהיבט הטכני תפעולי: א. בדוק וויזואלית – מצב הרכב לשלמות ולאי פגיעות מסביב. ב. בדוק וויזואלית – מצב ולחץ אויר תקין בצמיגים. ג. וודא - המצאות גלגל חלופי מפתח גלגלים תואם , מגבה , משולש אזהרה, ואפוד זוהר צהוב תקני. ד. וודא תוך נסיעה - רכב כשיר ומגיב בטיחותית. ה. למד להפעיל את הרכב הרלוונטי לנסיעה - בגמר הנסיעה כבה מנוע, עבור למצב "חניה" והרם את בלם היד . כבה אורות , סגור חלונות , וודא שלא שכחת ילד ברכב!! ונעל את הרכב . *
Required
שליטה במצבי חירום: במקרה של תאונה/ נזק – כללי התנהגות: 1. יש להודיע מיידית :למנהל ציי רכב, למנהל ענף, ולקצין הבטיחות. 2. יש למסור ולקחת פרטים עפ"י הנספח שאמור להיות במסמכי הרכב. לאחר מכן להגיע לקצין הבטיחות בתעבורה לביצוע תחקיר ובדיקה לנסיבות האירוע! 3. אי הבאת הפרטים המלאים /במקרה והמעורב ברח / מסרב לכך יהיה עליך לפנות למשטרת ישראל ולהגיש תלונה בדבר "פגע וברח". 4. תאונת נזק: פנה הדרך למקום בטיחותי , החלף פרטים עם בעליהרכב/ים עפ"י חוק גם אם אין נזק לכאורה, צלם נזק אם יש. 5. תאונה עם נפגעים: א. אין להזיז את הרכב ללא אישור משטרה! ב. הגש סיוע ראשוני לנפגעים עפ"י יכולתך והכשרתך. ג. הזעק את כוחות ההצלה לשטח. הערה: יש לצאת מהרכב רק עם אפוד זוהר צהוב תקני!!. *
Required
הדרכת נהיגה נכונה ומונעת
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service