Đạo Luật Thành Công cho Học Sinh: Tiếng Nói Cộng Đồng
Nhắn Nhủ từ Trợ Lý Tổng Giám Thị Travis Reiman
Đạo Luật Thành Công cho Học Sinh: Tiếng Nói Cộng Đồng
Đạo Luật Thành Công cho Học Sinh (HB3427) sẽ tăng doanh thu cho các trường K-12. Mùa đông này, mỗi khu học chánh ở Oregon sẽ nộp đơn xin tài trợ từ Tài Khoản Đầu Tư cho Học Sinh được tạo bởi Đạo Luật Thành Công cho Học Sinh. Các đơn ghi danh sẽ được xử dụng giới hạn tài trợ trong bốn lĩnh vực chính: 1) tăng thời gian giảng dạy, 2) sự lành mạnh và an toàn của học sinh, 3) giảm quy mô lớp học và 4) những cơ hội học tập toàn diện. Luật pháp yêu cầu các khu học chánh thu thập ý kiến từ các cổ đông viên (ví dụ: các nhân viên nhà trường, các học sinh từ các những nhóm thiếu điều kiện, những phụ huynh của những học sinh đó) và xử dụng dữ liệu để cho phép khu học chánh đưa ra những quyết định dựa trên tính vô tư. Khảo sát này là một cơ hội để quý vị chia sẻ các ưu tiên của mình trong các hạng mục đầu tư được phép theo Đạo Luật Thành Công cho Học Sinh.
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VIÊN
Hãy giúp chúng tôi hiểu sự quan hệ của quý vị với các trường học của chúng tôi.
Tôi là...
Tôi quan hệ với ...
1) TĂNG THỜI GIAN HƯỚNG DẪN
Vui lòng đánh giá những ưu tiên của quý vị cho từng chiến lược để tăng thời gian giảng dạy cho các học sinh.
Làm cho ngày học dài hơn
Không phải là một ưu tiên
Mức ưu tiên cao nhất
Thêm các ngày vào năm học
Không phải là một ưu tiên
Mức ưu tiên cao nhất
Mở rộng các chương trình sau giờ học
Không phải là một ưu tiên
Mức ưu tiên cao nhất
Mở rộng lớp hè
Không phải là một ưu tiên
Mức ưu tiên cao nhất
Những ý kiến khác? Vui lòng thêm chúng nơi đây.
Your answer
2) SỰ LÀNH MẠNH VÀ AN TOÀN HỌC SINH
Vui lòng đánh giá những ưu tiên của quý vị cho từng chiến lược để gia tăng sự lành mạnh và sự an toàn của học sinh.
Lập thêm những Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe
Một căn phòng trong trường để học sinh cân bằng cảm xúc với sự hỗ trợ từ người lớn được đào tạo
Không phải là một ưu tiên
Mức ưu tiên cao nhất
Thuê thêm Huấn Luyện Viên Học Sinh Thành Công
Một nhân viên được đào tạo hỗ trợ hành vi và thành công trong học tập của học sinh ở trường tiểu học
Không phải là một ưu tiên
Mức ưu tiên cao nhất
Thuê thêm cố vấn và nhân viên xã hội
Không phải là một ưu tiên
Mức ưu tiên cao nhất
Thuê thêm y tá
Không phải là một ưu tiên
Mức ưu tiên cao nhất
Thuê thêm nhà tâm lý học cho nhà trường
Không phải là một ưu tiên
Mức ưu tiên cao nhất
Thuê thêm cố vấn
Không phải là một ưu tiên
Mức ưu tiên cao nhất
Những ý kiến khác? Vui lòng thêm chúng nơi đây.
Your answer
3) GIẢM QUY MÔ LỚP
Vui lòng đánh giá những ưu tiên của quý vị cho từng chiến lược để giảm quy mô lớp học.
Thuê thêm giáo viên
Không phải là một ưu tiên
Mức ưu tiên cao nhất
Thuê thêm chuyên gia
Không phải là một ưu tiên
Mức ưu tiên cao nhất
Những ý kiến khác? Vui lòng thêm chúng nơi đây.
Your answer
4) GIÁO DỤC TOÀN DIỆN
Vui lòng đánh giá những ưu tiên của quý vị cho từng chiến lược để cung cấp một nền giáo dục toàn diện hơn cho học sinh.
Đầu tư vào các công cụ công nghệ cho học sinh
Không phải là một ưu tiên
Mức ưu tiên cao nhất
Đầu tư vào chương trình giảng dạy cho các giáo viên và các học sinh
Không phải là một ưu tiên
Mức ưu tiên cao nhất
Đầu tư vào Thể Dục (PE): tăng số phút và nhân sự
Không phải là một ưu tiên
Mức ưu tiên cao nhất
Đầu tư vào giáo dục mỹ thuật
Không phải là một ưu tiên
Mức ưu tiên cao nhất
Đầu tư vào chương trình Tài Năng và Năng Khiếu (TAG)
Không phải là một ưu tiên
Mức ưu tiên cao nhất
Đầu tư vào giáo dục âm nhạc
Không phải là một ưu tiên
Mức ưu tiên cao nhất
Đầu tư vào giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM)
Không phải là một ưu tiên
Mức ưu tiên cao nhất
Đầu tư vào Giáo Dục Nghề Nghiệp & Kỹ Thuật
Không phải là một ưu tiên
Mức ưu tiên cao nhất
Đầu tư vào các Khóa Học Nâng Cao và Trình Độ Cao Đẳng
Không phải là một ưu tiên
Mức ưu tiên cao nhất
Những ý kiến khác? Vui lòng thêm chúng nơi đây.
Your answer
NHỮNG ĐỊNH NGHĨA CỦA CỘNG ĐỒNG CHO HỌC SINH THÀNH CÔNG
Các đặc điểm quan trọng nhất của một học sinh tốt nghiệp thành công của HSD là gì?
Your answer
CẢM ƠN QUÝ VỊ! Tiếng nói của quý vị giúp chúng tôi đầu tư vào các trường tốt nhất có thể cho học sinh của chúng tôi.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hillsboro Schools. Report Abuse - Terms of Service