Formulario 1 D
- Neste formulario SÓ SE EMPREGARÁN OS DATOS do alumnado para que a titora ou o titora COMPROBE que todo o mundo o cobre.
- O PROFESORADO das materias só recibirá os RESULTADOS a través da titora ou titor e DE FORMA ANÓNIMA.
- Tes que cubrir SÓ AS MATERIAS QUE CURSES. Fíxate que as MATERIAS BILINGÜES teñen o seu APARTADO ESPECÍFICO.
Primeiro apelido *
Your answer
Segundo apelido *
Your answer
Nome *
Your answer
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1. Os temas e actividades resultáronme
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 2. Esta materia paréceme
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3. Atendo na clase
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4. Entendo na clase
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 5. Participo na clase
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 6. Pregunto na clase
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 7. A comunicación, atención e axuda prestadas polo/a profesor/a son
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 8. As horas semanais que lle dedico a esta materia fóra do horario escolar son
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 9. Ocórreseche algunha maneira para mellorarmos esta materia? En caso afirmativo, indícaa.
Your answer
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Bilingüe
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Bilingüe 1. Os temas e actividades resultáronme
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Bilingüe 2. Esta materia paréceme
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Bilingüe 3. Atendo na clase
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Bilingüe 4. Entendo na clase
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Bilingüe 5. Participo na clase
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Bilingüe 6. Pregunto na clase
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Bilingüe 7. A comunicación, atención e axuda prestadas polo/a profesor/a son
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Bilingüe 8. As horas semanais que lle dedico a esta materia fóra do horario escolar son
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Bilingüe 9. Ocórreseche algunha maneira para mellorarmos esta materia? En caso afirmativo, indícaa.
Your answer
EDUCACIÓN FÍSICA
EDUCACIÓN FÍSICA 1. Os temas e actividades resultáronme *
EDUCACIÓN FÍSICA 2. Esta materia paréceme *
EDUCACIÓN FÍSICA 3. Atendo na clase *
EDUCACIÓN FÍSICA 4. Entendo na clase *
EDUCACIÓN FÍSICA 5. Participo na clase *
EDUCACIÓN FÍSICA 6. Pregunto na clase *
EDUCACIÓN FÍSICA 7. A comunicación, atención e axuda prestadas polo/a profesor/a son *
EDUCACIÓN FÍSICA 8. As horas semanais que lle dedico a esta materia fóra do horario escolar son *
EDUCACIÓN FÍSICA 9. Ocórreseche algunha maneira para mellorarmos esta materia? En caso afirmativo, indícaa.
Your answer
EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL
EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 1. Os temas e actividades resultáronme *
EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 2. Esta materia paréceme *
EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 3. Atendo na clase *
EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 4. Entendo na clase *
EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 5. Participo na clase *
EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 6. Pregunto na clase *
EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 7. A comunicación, atención e axuda prestadas polo/a profesor/a son *
EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 8. As horas semanais que lle dedico a esta materia fóra do horario escolar son *
EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 9. Ocórreseche algunha maneira para mellorarmos esta materia? En caso afirmativo, indícaa.
Your answer
FRANCÉS
FRANCÉS 1. Os temas e actividades resultáronme
FRANCÉS 2. Esta materia paréceme
FRANCÉS 3. Atendo na clase
FRANCÉS 4. Entendo na clase
FRANCÉS 5. Participo na clase
FRANCÉS 6. Pregunto na clase
FRANCÉS 7. A comunicación, atención e axuda prestadas polo/a profesor/a son
FRANCÉS 8. As horas semanais que lle dedico a esta materia fóra do horario escolar son
FRANCÉS 9. Ocórreseche algunha maneira para mellorarmos esta materia? En caso afirmativo, indícaa.
Your answer
INGLÉS
INGLÉS 1. Os temas e actividades resultáronme *
INGLÉS 2. Esta materia paréceme *
INGLÉS 3. Atendo na clase *
INGLÉS 4. Entendo na clase *
INGLÉS 5. Participo na clase *
INGLÉS 6. Pregunto na clase *
INGLÉS 7. A comunicación, atención e axuda prestadas polo/a profesor/a son *
INGLÉS 8. As horas semanais que lle dedico a esta materia fóra do horario escolar son *
INGLÉS 9. Ocórreseche algunha maneira para mellorarmos esta materia? En caso afirmativo, indícaa.
Your answer
ITI (INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN)
INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN 1. Os temas e actividades resultáronme *
INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN 2. Esta materia paréceme *
INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN 3. Atendo na clase *
INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN 4. Entendo na clase *
INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN 5. Participo na clase *
INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN 6. Pregunto na clase *
INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN 7. A comunicación, atención e axuda prestadas polo/a profesor/a son *
INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN 8. As horas semanais que lle dedico a esta materia fóra do horario escolar son *
INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN 9. Ocórreseche algunha maneira para mellorarmos esta materia? En caso afirmativo, indícaa.
Your answer
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 1. Os temas e actividades resultáronme *
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 2. Esta materia paréceme *
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 3. Atendo na clase *
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 4. Entendo na clase *
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 5. Participo na clase *
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 6. Pregunto na clase *
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 7. A comunicación, atención e axuda prestadas polo/a profesor/a son *
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 8. As horas semanais que lle dedico a esta materia fóra do horario escolar son *
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 9. Ocórreseche algunha maneira para mellorarmos esta materia? En caso afirmativo, indícaa.
Your answer
LINGUA GALEGA E LITERATURA
LINGUA GALEGA E LITERATURA 1. Os temas e actividades resultáronme *
LINGUA GALEGA E LITERATURA 2. Esta materia paréceme *
LINGUA GALEGA E LITERATURA 3. Atendo na clase *
LINGUA GALEGA E LITERATURA 4. Entendo na clase *
LINGUA GALEGA E LITERATURA 5. Participo na clase *
LINGUA GALEGA E LITERATURA 6. Pregunto na clase *
LINGUA GALEGA E LITERATURA 7. A comunicación, atención e axuda prestadas polo/a profesor/a son *
LINGUA GALEGA E LITERATURA 8. As horas semanais que lle dedico a esta materia fóra do horario escolar son *
LINGUA GALEGA E LITERATURA 9. Ocórreseche algunha maneira para mellorarmos esta materia? En caso afirmativo, indícaa.
Your answer
MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS 1. Os temas e actividades resultáronme *
MATEMÁTICAS 2. Esta materia paréceme *
MATEMÁTICAS 3. Atendo na clase *
MATEMÁTICAS 4. Entendo na clase *
MATEMÁTICAS 5. Participo na clase *
MATEMÁTICAS 6. Pregunto na clase *
MATEMÁTICAS 7. A comunicación, atención e axuda prestadas polo/a profesor/a son *
MATEMÁTICAS 8. As horas semanais que lle dedico a esta materia fóra do horario escolar son *
MATEMÁTICAS 9. Ocórreseche algunha maneira para mellorarmos esta materia? En caso afirmativo, indícaa.
Your answer
RELIXIÓN
RELIXIÓN 1. Os temas e actividades resultáronme
RELIXIÓN 2. Esta materia paréceme
RELIXIÓN 3. Atendo na clase
RELIXIÓN 4. Entendo na clase
RELIXIÓN 5. Participo na clase
RELIXIÓN 6. Pregunto na clase
RELIXIÓN 7. A comunicación, atención e axuda prestadas polo/a profesor/a son
RELIXIÓN 8. As horas semanais que lle dedico a esta materia fóra do horario escolar son
RELIXIÓN 9. Ocórreseche algunha maneira para mellorarmos esta materia? En caso afirmativo, indícaa.
Your answer
XEOGRAFÍA E HISTORIA
XEOGRAFÍA E HISTORIA 1. Os temas e actividades resultáronme *
XEOGRAFÍA E HISTORIA 2. Esta materia paréceme *
XEOGRAFÍA E HISTORIA 3. Atendo na clase *
XEOGRAFÍA E HISTORIA 4. Entendo na clase *
XEOGRAFÍA E HISTORIA 5. Participo na clase *
XEOGRAFÍA E HISTORIA 6. Pregunto na clase *
XEOGRAFÍA E HISTORIA 7. A comunicación, atención e axuda prestadas polo/a profesor/a son *
XEOGRAFÍA E HISTORIA 8. As horas semanais que lle dedico a esta materia fóra do horario escolar son *
XEOGRAFÍA E HISTORIA 9. Ocórreseche algunha maneira para mellorarmos esta materia? En caso afirmativo, indícaa.
Your answer
VALORES ÉTICOS
VALORES ÉTICOS 1. Os temas e actividades resultáronme
VALORES ÉTICOS 2. Esta materia paréceme
VALORES ÉTICOS 3. Atendo na clase
VALORES ÉTICOS 4. Entendo na clase
VALORES ÉTICOS 5. Participo na clase
VALORES ÉTICOS 6. Pregunto na clase
VALORES ÉTICOS 7. A comunicación, atención e axuda prestadas polo/a profesor/a son
VALORES ÉTICOS 8. As horas semanais que lle dedico a esta materia fóra do horario escolar son
VALORES ÉTICOS 9. Ocórreseche algunha maneira para mellorarmos esta materia? En caso afirmativo, indícaa.
Your answer
RESULTADOS ESPERADOS
RESULTADOS ESPERADOS - Indica a nota aproximada que esperas obter nesta avaliación en cada unha das materias
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
Bioloxía e Xeoloxía
Bioloxía e Xeoloxía Bilingüe
Educación Física
Educación Plástica e Visual
Francés
Inglés
Investigación e Tratamento da Información
Lingua Castelá e Literatura
Lingua Galega e Literatura
Matemáticas
Relixión
Xeografía e Historia
Valores éticos
CUESTIÓNS XERAIS
CUESTIÓNS XERAIS - Cales foron as maiores dificultades que atopaches este trimestre *
Your answer
CUESTIÓNS XERAIS - Recibiches axuda da túa nai e/ou do teu pai? *
CUESTIÓNS XERAIS - En caso afirmativo, a súa axuda serviuche
CUESTIÓNS XERAIS - Recibiches axuda das túas irmás e/ou irmáns? *
CUESTIÓNS XERAIS - En caso afirmativo, a súa axuda serviuche
CUESTIÓNS XERAIS - Recibiches axuda das túas compañeiras e compañeiros? *
CUESTIÓNS XERAIS - En caso afirmativo, a súa axuda serviuche
CUESTIÓNS XERAIS - Recibiches axuda das profesoras e profesores? *
CUESTIÓNS XERAIS - En caso afirmativo, a súa axuda serviuche
CUESTIÓNS XERAIS - Recibiches axuda na aula de PT? *
CUESTIÓNS XERAIS - En caso afirmativo, esta axuda serviuche
CUESTIÓNS XERAIS - Recibiches reforzo educativo na aula? *
CUESTIÓNS XERAIS - En caso afirmativo, este reforzo serviuche
CUESTIÓNS XERAIS - Recibiches axuda en clases particulares? *
CUESTIÓNS XERAIS - En caso afirmativo, esta axuda serviuche
CUESTIÓNS XERAIS - Se recibiches algún outro tipo de axuda, indica cal.
Your answer
CUESTIÓNS XERAIS - En caso afirmativo, esta axuda serviuche
CUESTIÓNS XERAIS - Hai algún tipo de problema ou problemas na nosa clase? *
Your answer
CUESTIÓNS XERAIS - Como cres que poderiamos solucionalo ou solucionalos?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.