แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนสาขา เพื่อการติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
คำชี้แจง
แบบสำรวจข้อมูลฉบับนี้ จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีวัตถุประสงค์ในการสำรวจข้อมูลโรงเรียนสาขา เพื่อการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

หมายเหตุ : หากท่านมีข้อสงสัยในการกรอกข้อมูลแบบสำรวจนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 02-2815851

*************กรุณากรอกข้อมูลตามจริงดังตัวอย่างที่กำหนดให้****************

UPDATE‼️โรงเรียนที่รายงานข้อมูล โรงเรียนสาขา ณ เวลา 16.30 น. วันที่ 15 ก.พ. 61
https://drive.google.com/open?id=1uGYSBLuORsxq0SSCp1ZFqPklnmznpha_
รหัส Smis 8 หลัก
Your answer
ชื่อโรงเรียน เช่น โรงเรียนบ้านแกงหอม (สาขาบ้านแม่ใหญ่) *
Your answer
เขตพื้นที่การศึกษา (เช่น สพป.ชลบุรี เขต1) *
Your answer
จำนวนนักเรียน (คน) *
Your answer
จำนวนห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอน (ห้อง) *
Your answer
โรงเรียนมีชุดรับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (1 ชุดได้แก่ LED TV ,จานรับสัญญาณ ,ตัวรับสัญญาณ (LNB) , เครื่องรับสัญญาณ ) จำนวนกี่ชุด (0-6 ชุด) *
โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดทางไกลผ่านดาวเทียมกี่ชุด (0-6 ชุด) *
ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ผู้อำนวยการโรงเรียน (เช่น 0XX-XXXXXXX) *
Your answer
ชื่อผู้กรอกข้อมูล *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ผู้กรอกข้อมูล (เช่น 0XX-XXXXXXX) *
Your answer
สถานะของโรงเรียน (0=ยุบเลิก , 1=ปกติ , 2 = เรียนรวม) *
เรียนรวมกับโรงเรียนใด
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy