การลงทะเบียนเพื่อขอรับโควตาในการกักตัวใน State Quarantine (SQ) เที่ยวบินที่ QR836 ออกจากกรุงโดฮาวันที่ 12 มีนาคม 2564
เหลือประมาณ 1 สิทธิ์ (ข้อมูลวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.51)

* หลังลงทะเบียนหากยังไม่ได้อีเมลยืนยัน ให้ลองเช็คดูใน Junk mail โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ hotmail

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และ กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆก่อนดำเนินการ

ผู้ที่ลงทะเบียนในระบบได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีบัตรโดยสารของเที่ยวบินข้างต้นอยู่แล้ว โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรโดยสารของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน

เมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จ ท่านจะได้รับเอกสารยืนยันสิทธิ์กักตัวใน SQ ทันทีทางอีเมลที่ท่านใช้ในการลงทะเบียน

หากท่านไม่ได้รับอีเมล หรือ กรอกข้อมูลผิด ขอความกรุณาไม่ลงทะเบียนซ้ำ และแจ้งขอตรวจสอบผลทางอีเมล covid19@thaiembassy.no


* สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่ดำเนินการหากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน
** ท่านจะได้รับอีเมลยืนยัน และ เอกสารยืนยันสิทธิ์กักตัวใน SQ หากการลงทะเบียนของท่านเสร็จสมบูรณ์
*** หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน, กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ ด้วยเหตุสุดวิสัยต่างๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถยกเลิกสิทธิในการกักตัวใน SQ ของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถึงแม้ว่าท่านจะได้รับอีเมลการยืนยันแล้วก็ตาม
ท่านยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ด้านบน *
หากท่านไม่ได้รับอีเมลหลังลงทะเบียนเสร็จ หรือ กรอกข้อมูลผิด ให้ติดต่อมาที่ covid19@thaiembassy.no กรุณาไม่ลงทะเบียนซ้ำ
Required
หมายเลขเที่ยวบินที่ท่านจะเดินทางออกจากประเทศนอร์เวย์ *
อย่างเช่น QR176 / หากท่านไม่ได้รับอีเมลหลังลงทะเบียนเสร็จ หรือ กรอกข้อมูลผิด ให้ติดต่อมาที่ covid19@thaiembassy.no กรุณาไม่ลงทะเบียนซ้ำ
หมายเลขเที่ยวบินจากโดฮา - กรุงเทพ ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 *
QR836 / หากท่านไม่ได้รับอีเมลหลังลงทะเบียนเสร็จ หรือ กรอกข้อมูลผิด ให้ติดต่อมาที่ covid19@thaiembassy.no กรุณาไม่ลงทะเบียนซ้ำ
วันที่เดินทางออกจากประเทศต้นทาง *
เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ *
Required
Arrival Date in Thailand *
Required
Booking Reference *
ดูได้บนตั๋ว / หากท่านไม่ได้รับอีเมลหลังลงทะเบียนเสร็จ หรือ กรอกข้อมูลผิด ให้ติดต่อมาที่ covid19@thaiembassy.no กรุณาไม่ลงทะเบียนซ้ำ
Captionless Image
Ticket Number *
ดูได้บนตั๋ว / หากท่านไม่ได้รับอีเมลหลังลงทะเบียนเสร็จ หรือ กรอกข้อมูลผิด ให้ติดต่อมาที่ covid19@thaiembassy.no กรุณาไม่ลงทะเบียนซ้ำ
Captionless Image
คำนำหน้าชื่อ (ภาษาไทย) *
หากท่านไม่ได้รับอีเมลหลังลงทะเบียนเสร็จ หรือ กรอกข้อมูลผิด ให้ติดต่อมาที่ covid19@thaiembassy.no กรุณาไม่ลงทะเบียนซ้ำ
Required
ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) *
หากท่านไม่ได้รับอีเมลหลังลงทะเบียนเสร็จ หรือ กรอกข้อมูลผิด ให้ติดต่อมาที่ covid19@thaiembassy.no กรุณาไม่ลงทะเบียนซ้ำ
คำนำหน้าชื่อ (ภาษาอังกฤษ) *
หากท่านไม่ได้รับอีเมลหลังลงทะเบียนเสร็จ หรือ กรอกข้อมูลผิด ให้ติดต่อมาที่ covid19@thaiembassy.no กรุณาไม่ลงทะเบียนซ้ำ
First Name - ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) *
หากท่านไม่ได้รับอีเมลหลังลงทะเบียนเสร็จ หรือ กรอกข้อมูลผิด ให้ติดต่อมาที่ covid19@thaiembassy.no กรุณาไม่ลงทะเบียนซ้ำ
Last Name - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
หากท่านไม่ได้รับอีเมลหลังลงทะเบียนเสร็จ หรือ กรอกข้อมูลผิด ให้ติดต่อมาที่ covid19@thaiembassy.no กรุณาไม่ลงทะเบียนซ้ำ
หมายเลขหนังสือเดินทางไืทย *
หากท่านไม่ได้รับอีเมลหลังลงทะเบียนเสร็จ หรือ กรอกข้อมูลผิด ให้ติดต่อมาที่ covid19@thaiembassy.no กรุณาไม่ลงทะเบียนซ้ำ
อีเมล (Email) *
หากท่านไม่ได้รับอีเมลหลังลงทะเบียนเสร็จ หรือ กรอกข้อมูลผิด ให้ติดต่อมาที่ covid19@thaiembassy.no กรุณาไม่ลงทะเบียนซ้ำ
เบอร์โทรศัพท์ *
หากท่านไม่ได้รับอีเมลหลังลงทะเบียนเสร็จ หรือ กรอกข้อมูลผิด ให้ติดต่อมาที่ covid19@thaiembassy.no กรุณาไม่ลงทะเบียนซ้ำ
ประเทศที่ท่านพำนักอยู่ ณ ขณะนี้ *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy