Δημιουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εξοικείωσή με το περιβάλλον gmail.

Απευθύνεται σε ενήλικες με βασικές γνώσεις Η/Υ. Το μάθημα είναι αυτοτελές.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question