Strategie rozvoje obce Dolní Bojanovice na období 2019–2025
Vážení spoluobčané,
naše obec zpracovává strategii rozvoje, ve které chceme vyjasnit představu o budoucnosti obce
a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na následujících 7 let. Vypracování strategie rozvoje je
nezbytnou součástí žádostí o dotace.
V rámci tvorby programu rozvoje považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory a prosíme proto
o zodpovězení následujících otázek. Vedle vyjádření k situaci v obci bychom chtěli rovněž ověřit
některé konkrétní podněty.
Dotazník je anonymní a jeho výsledky poslouží výlučně jako podklad pro zpracování strategie rozvoje
obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete informováni na webu obce
a ve Zpravodaji.
V případě, že je vás v domácnosti více, než jste obdrželi dotazníků, můžete si vyzvednout další dotazník na
obecním úřadě. Dotazník můžete vyplnit i elektronicky na odkazu na webových stránkách obce
(www.dolnibojanovice.cz).

Strategie rozvoje obce se zpracovává prostřednictvím projektu „Podluží plánuje společně“ reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007371 v rámci OPZ.

1. Jak se Vám v Dolních Bojanovicích žije? *
2. Mezilidské vztahy v Dolních Bojanovicích považujete za: *
3. Co by se mělo v Dolních Bojanovicích především zlepšit? (zatrhněte maximálně 5 možností) *
Required
4. Pokuste se zhodnotit prostředí a služby v obci. Každý bod oznámkujte jako ve škole známkami 1–5 dle toho, jak jste s ním spokojeni: *
1
2
3
4
5
nevyplněno
a) Dostupnost zdravotní péče
b) Úroveň zdravotní péče
c) Dostupnost/fungování mateřské školy
d) Dostupnost/fungování základní školy
e) Dostupnost volnočasových aktivit pro děti
f) Dostupnost volnočasových aktivit pro dospělé
g) Celkový vzhled obce
h) Možnosti nakupování
ch) Služby pro seniory
i) Množství a kvalita zeleně
j) Čistota prostředí
k) Nakládání s odpady, poplatky, sběrný dvůr
l) Bezpečnost silniční dopravy
m) Úroveň dopravních komunikací (silnice,chodníky)
n) Jak vnímáte bezpečnost v obci
o) Práce a komunikace obecního úřadu
5. Co dalšího vám konkrétně v obci nejvíce chybí?
Your answer
6. Tipy na zlepšení bezpečnosti v obci?
Your answer
7. Jakým způsobem získáváte informace o dění v obci? *
Využívám pravidelně
Využívám občas
Nevyužívám
nevyplněno
Osobně na obecním úřadě
Vývěsky, úřední deska
Obecní rozhlas
Webové stránky obce
Facebook obce
Komunikací s jinými občany
8. Měla by obec navázat spolupráci s některou obcí v ČR nebo v zahraničí? *
8a. Pokud ano s kým?
Your answer
9. Na co byste přednostně využili finanční prostředky obce?(zatrhněte maximálně 5 možnosti) *
Required
10. Další tipy na využití finančních prostředků(maximálně 3 položky)
Your answer
11. Měla by obec investovat do získání vlastního zdroje pitné vody? *
12. Jak je slyšet obecní rozhlas u vašeho domu? *
12a. Uveďte ulici *
Your answer
13. Co vám chybí na návsi? *
14. Třídíte odpad *
15. Chtěli byste zavést systém poplatku za odpad, který by zohlednil výši poplatku dle množství vytříděného odpadu? *
16. Jste? *
17. Váš věk? *
18. V obci: *
19. Typ Vaší domácnosti: *
20. Vaše další náměty, tipy, připomínky, komentáře:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms