Vprašalnik za člane LAS Dobro za nas in prijavitelje/izvajalce projektov
Spoštovani,
LAS Dobro za nas izvaja vmesno vrednotenje izvajanja Strategije lokalnega razvoja. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in z vašim mnenjem prispevate k oceni izvajanja SLR in prihodnjemu izboljšanju delovanja LAS. Pri tem vam je zagotovljena popolna anonimnost.
I. Osnovni podatki o organizaciji
1. Občina, kjer imate sedež:
2. Sektor (označite sektor, v katerem delujete)
3. Ali ste sodelovali pri pripravi Strategije lokalnega razvoj 2014-2020?
4. Ali ste član pogodbenega partnerstva LAS Dobro za nas 2014-2020?
II. Sodelovanje na javnih pozivih LAS Dobro za nas 2014-2020
5. Kje ste dobili informacije o javnih pozivih LAS Dobro za nas? (označite lahko več odgovorov)
6. Ali ste sodelovali na javnih pozivih LAS Dobro za nas
6.1 Če je odgovor DA, pojdite na III. sklop vprašanj
6.2 Če je odgovor NE:
a. navedite razloge (označite lahko več odgovorov)
b. pojdite na VI. sklop vprašanj.
III. Priprava projektov za prijavo na javni poziv LAS Dobro za nas 2014-2020
Navodilo: Ta sklop vprašanj izpolnite, če ste prijavili projekt na javni poziv - uspešno ali neuspešno
7. Na kateri sklad ste prijavili vaš projekt?
8. V kakšni vlogi ste sodelovali v projektu/ih?
9. Ocenite naslednje vidike oblikovanja projektnega partnerstva:
povsem velja
večinoma velja
deloma velja
večinoma ne velja
sploh ne velja
Projektno partnerstvo je bilo enostavno vzpostavitvi.
Projektni partnerji že imamo izkušnje s projekti podprtimi iz EU sredstev.
Uskladiti interese partnerjev pri pripravi projekta je bilo enostavno.
10. Ocenite naslednje vidike priprave projekta oz. vloge na javni poziv LAS:
zelo enostavno
enostavno
zahtevno
zelo zahtevno
Razumevanje pravil in pogojev javnega poziva
Uskladitev projekta s cilji in ukrepi SLR
Izpolnjevanje obrazca – opis projekta
Izpolnjevanje finančnega obrazca
Pridobivanje dokumentacije za izvedbo naložb
Zagotavljanje sredstev za izvedbo projekta
11. Ali ste bili na javnem pozivu LAS uspešni?
12. Vaš komentar v zvezi s pripravo projektov na javni poziv LAS:
Your answer
IV. Izvajanje projektov LAS Dobro za nas 2014-2020
Navodilo: ta sklop vprašanj izpolnite le, če kot upravičenec sodelujete v odobrenem projektu LAS, sicer pojdite na sklop' V.
13. Ocenite naslednje vidike izvajanja projektov:
povsem velja
večinoma velja
deloma velja
večinoma ne velja
sploh ne velja
Izvajanje projekta poteka brez večjih vsebinskih ali časovnih odstopanj.
Vključevanje ciljnih skupin projekta poteka brez težav.
Cilji in rezultati projekta bodo doseženi.
Pravila izvajanja projekta omogočajo učinkovito izvajanje projekta.
Financiranja projekta poteka brez težav.
14. Vaš komentar glede izvajanja projekta:
Your answer
V. Podpora vodilnega partnerja LAS pri pripravi in izvajanju projektov
15. Ocenite koristnost pomoči, ki ste jo prejeli od vodilnega partnerja LAS - RIC Slovenska Bistrica
zelo koristno
koristno
niti koristno niti nekoristno
nekoristno
povsem nekoristno
podpore (še) nismo iskali
Delavnice za predstavitev javnega poziva
Svetovanje pri pripravi prijave in dopolnitvah
Delavnice za izvajanje projektov
Svetovanje pri izvajanju projektov
Svetovanje pri pripravi zahtevkov in dopolnitvah
16. Vaš komentar glede podpore vodilnega partnerja LAS. Kaj bi pohvalili? Kaj bi lahko izboljšali?
Your answer
VI. Uspešnost izvajanja SLR in prispevek k razvoju podeželja na območju LAS Dobro za nas
17. Označite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami:
povsem velja
večinoma velja
deloma velja
večinoma ne velja
sploh ne velja
Podpora LEADER/CLLD pomembno prispeva k razvoju območja LAS.
Podpora iz dveh skladov (EKSRP, ESRR) omogoča boljše nasloviti potrebe območja kot v obdobju 2007-2013 (podpora le iz sklada EKSRP).
Projekti LAS so dobro poznani prebivalcem območja LAS.
Podeželje na območju občin Makole, Poljčane, Rače-Fram in Slovenska Bistrica je v zadnjih 5 letih napredovalo.
18. Kako bi po vašem mnenju lahko še bolj spodbudili razvoj območja LAS, zlasti podeželja?
Your answer
HVALA ZA VAŠ PRISPEVEK.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service