แบบทดสอบวิชานักเดินทางไกล
เลือกคำตอบที่สุดเพียงข้อเดียว
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
ระดับชั้น *
ห้อง *
1. เครื่องหมายวิชานักเดินทางไกลเป็นรูปใด *
1 point
2. ตามหลักสูตรวิชานักเดินทางไกล กำหนดให้ลูกเสือบรรจุสิ่งของลงในเครื่องหลัง รวมทั้งอาหาร *
1 point
3. ตามหลักสูตรวิชานักเดินทางไกล กำหนดให้ลูกเสือเข้าร่วมในการเดินทางไกลกี่ครั้ง *
1 point
4. ตามหลักสูตรวิชานักเดินทางไกล กำหนดให้ลูกเสือทำสิ่งของเครื่องใช้ในการเดินทางไกลอย่างหนึ่งอย่างใดคือ *
1 point
5. ตามหลักสูตรวิชานักเดินทางไกล กำหนดให้ลูกเสือมีความรู้ในเรื่องการอนามัยส่วนบุคคล คือ *
1 point
6. การเลือกเส้นทางเดินทางไกลระยะทาง24 กม. จากแผนที่ของทางราชการควรใช้แผนที่มาตราส่วนเท่าใด *
1 point
7. หลักการเลือกเส้นทางเดินทางไกลระยะทาง24 กม. *
1 point
8. เส้นทางใดที่ไม่ควรเดินทางไกล *
1 point
9. กิจกรรมที่ทำขณะเดินทางไกล *
1 point
10. การสเก็ตภาพระหว่างเดินทางไกลส่วนมากจะสเก็ตภาพใด *
1 point
11. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มักเดินทางไกลตอนไหน *
1 point
12. หลักของการเดินทางไกลเวลากลางคืน *
1 point
13. ควรใช้ผ้าสีอะไรพันแขนในการเดินทางไกลเวลากลางคืน *
1 point
14. การเดินทางต้องใช้เวลานานเท่าไรจึงหยุดพัก5-10 นาที *
1 point
15. เมื่อหยุดพัก ควรพักผ่อนในลักษณะใด *
1 point
16. รองเท้าที่ใช้ในการเดินทางไกลควรเป็นแบบใด *
1 point
17. อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเดินทางไกลคือ *
1 point
18. อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเดินทางไกลเวลากลางคืน *
1 point
19. การข้ามถนนในระหว่างเดินทางไกลควรทำอย่างไร *
1 point
20. สมมติว่าน้ำในกระติกหมดในระหว่างการเดินทางไกลมีวิธีการแก้อย่างไร *
1 point
21. ในขณะนั่งพักแล้วยกขาทั้งสองข้างสูงเพื่ออะไร *
1 point
22. ในขณะเดินทางไกลเวลากลางคืน ถ้าให้นายหมู่ถือไฟฉายแล้วจะให้รองนายหมู่ ซึ่งคุมท้ายแถวถืออะไร *
1 point
23. การเดินทางไกลควรเดินเป็นแถวอย่างไร *
1 point
24. สิ่งที่ควรคำนึงมากในการเดินทางไกลคือ *
1 point
25. การเดินทางไกลของลูกเสือเป็นการฝึกลูกเสือในด้านใด *
1 point
26. เครื่องใช้ประจำตัว คือ *
1 point
27. เครื่องใช้ประจำหมู่ คือ *
1 point
28. สิ่งที่ไม่ควรกระทำในระหว่างเดินทางไกลคือ *
1 point
29. การเดินทางไกลของลูกเสือจะไปที่ใด *
1 point
30. การตั้งค่ายพักแรม ควรคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service