แบบฟอร์มการขอข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้เข้าอบรมเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Government Digital Skills) ภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของสถาบันเครือข่าย มีความจำเป็นต้องเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ชื่อ - นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, email และเลขบัตรประจำตัวประชาชน) เพื่อใช้ในการรายงานไปที่ สำนักงาน กพ. และสำนักงบประมาณ ว่าท่านได้ผ่านการเข้าอบรมตามหลักสูตรที่ได้ขอสนับสนุนงบประมาณมาเรียบร้อยแล้ว

โดย TDGA มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลอย่างเหมาะสม หลังวันที่จัดประชุม สัมมนา เสร็จเรียบร้อย ทางสถาบันฯ จะเก็บรักษา ข้อมูลของท่านไว้ 3 ปี นับแต่วันที่สถาบันได้รับข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สถาบันจะทำการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่ท่าน

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ อีเมล tdga-g2_division@dga.or.th
ซึ่งท่านสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้จาก https://tdga.dga.or.th/index.php/th/tdga-news/tdga-privacy-notice.html และสำนักงานฯ อาจใช้ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของงานเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์บรรยากาศของงาน ซึ่งอาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมอบรม แต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมสัมมนามาประกอบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดสัมมนาของสำนักงาน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy