แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ OIC Education
คำชี้แจง
แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจเนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. (OIC Education) จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบประเมินให้ตรงตามความเป็นจริงที่สุด เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลให้เป็นที่พอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์

“ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ และใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยเท่านั้น"

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม * จำเป็นต้องตอบ
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษาสูงสุด *
4. อาชีพหลัก *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service