Sieci franczyzowe - z punktu widzenia franczyzobiorcy

Szanowni Państwo, 

Jestem doktorantką w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego w dyscyplinie nauk prawnych, gdzie pod kierunkiem prof. R. Adamusa i dra P. Malinowskiego w ramach dysertacji podjęłam się analizy prawnych aspektów umowy franczyzy, w tym tych dotyczących faktycznej nierówności stron umowy tego rodzaju. 

Na przestrzeni ostatnich lat franczyza stała się powszechnie stosowanym sposobem współpracy między przedsiębiorcami, którego głównym celem jest przyniesienie korzyści każdej ze stron. W ten sposób organizator sieci franczyzowej przede wszystkim zmniejsza koszty swojej działalności, a także co do zasady nie jest obciążony obowiązkami związanymi z prowadzeniem działalności przez uczestników sieci, niemniej jednak czuwa nad realizowaniem przez nich postanowień kontraktowych. Natomiast uczestnik sieci, zasadniczo jako niezależny podmiot, może korzystać z ustalonego przez franczyzodawcę sprawdzonego „sposobu na biznes” w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa.

Niemniej jednak, pozornie neutralna pomoc organizatora sieci w perspektywie czasu może przybrać bardziej bezwzględne formy, które we władczy sposób będą wyznaczać warunki świadczonych usług. W praktyce w trakcie realizowania postanowień umowy franczyzy unaocznia się pewna zasada, w której uczestnik czerpiąc z wypracowanego modelu biznesowego jest przez to uzależniony od decyzji organizatora. Mając powyższe na uwadze celem badań mojej dysertacji jest analiza prawnych aspektów umowy franczyzy, w tym tych dotyczących faktycznej nierówności stron umowy franczyzowej.

Bardzo proszę o wypełnienie poniższego kwestionariusza. Państwa odpowiedzi są dla mnie niezwykle cenne.

Podkreślam, że jest on anonimowy, a informacje w nim zawarte będą wykorzystane tylko przeze mnie w celach naukowo-badawczych.  

Jeśli mają Państwo jakieś dodatkowe uwagi lub informacje, które mogłyby mi pomóc w prowadzonych badaniach, proszę o kontakt pod adresem monika.mielnik@student.uni.opole.pl

Z góry dziękuję za udzieloną pomoc.

Z poważaniem

Monika Mielnik-Kurek

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Branża w jakiej działa Pana(i) firma to:
Clear selection
Miejsce prowadzenia Pana(ią) działalności gospodarczej opartej na zasadach franczyzy to:
Clear selection
Województwo prowadzenia Pana(i) działalności gospodarczej opartej na zasadach franczyzy to:    *
W jakiej formie prawnej prowadzi  Pana(i) swoją działalność gospodarczą związaną z franczyzą?  
Clear selection
Ile trwa Pana(i) umowa z franczyzodawcą?
Clear selection
Czy ma Pan(i) możliwość przedłużenia umowy franczyzowej?
Clear selection
Czy ma Pan (i) możliwość przejścia umowy na czas nieokreślony?
Clear selection
Czy warunki umowy na czas nieokreślony uległy/ulegną zmianie? 
Clear selection
Czy miał Pan (i) możliwość negocjowania warunków umowy przed jej podpisaniem?
Clear selection
Czy przed podpisaniem umowy otrzymał Pan (i) od franczyzodawcy prospekt informacyjny dotyczący prowadzonej przez niego działalności franczyzowej?
Clear selection
Czy ma Pan(i) możliwość renegocjowania warunków umowy w trakcie jej trwania?
Clear selection
Proszę ocenić ważność dla Pana(i) korzyści przemawiające za prowadzeniem działalności na zasadzie franczyzy.
zupełnie nieważne
nieważne
obojętne
ważne
bardzo ważne
dostęp do nowoczesnej technologii i organizacji działalności
dostosowanie usług do potrzeb klienta
efektywna współpraca z dostawcami i odbiorcami, dzięki sile przetargowej sieci
łatwiejsze wejście na rynek i bardziej prawdopodobne odniesienie sukcesu
korzyści marketingowe (kampanie marketingowe prowadzone przez dawcę, wsparcie marketingowe)
korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych biorców
ograniczenie ryzyka, mniejsze zagrożenie bankructwem
pomoc merytoryczna franczyzodawcy
rozpoznawalna marka franczyzodawcy
specjalistyczne szkolenia
szansa rozwoju przedsiębiorstwa wg sprawdzonej koncepcji
wykorzystanie wizerunku dawcy
wyłączność na określonym terenie
wsparcie dawcy w pozyskaniu lokalu, wyposażenia czy kredytu
Proszę ocenić ważność dla Pana(i) negatywnych stron prowadzenia działalności na zasadzie franczyzy.
zupełnie nieważne
nieważne
obojętne
ważne
bardzo ważne
długi okres zwrotu poniesionych nakładów
faworyzowanie jednostek własnych franczyzodawcy
możliwość bankructwa franczyzodawcy
ograniczenia terytorialne
ograniczenie co do zbycia jednostki franczyzowej
ograniczenie swobody działania biorcy oraz konieczność dostosowanie się do wymogów z góry narzuconych przez dawcę
opłaty bieżące, często niezależne od osiąganych wyników
pomyłki popełniane przez dawcę systemu
przeszacowanie zalet / jakości wizerunku dawcy systemu
ryzyko zakupu towarów i usług od dawcy na niekorzystnych warunkach
wpływ niepowodzenia innych biorców na cały system
wysokie opłaty licencyjne
Czy franczyzodawca narzuca ściśle określoną politykę cenową oferowanych produktów/usług w Pana(i) przedsiębiorstwie?
Clear selection
Czy franczyzodawca ogranicza Panu(i) prawo do korzystania z dostaw na warunkach korzystniejszych niż oferowane w ramach franczyzy?
Clear selection
W jaki sposób w Pana(i) umowie franczyzowej został ustalony sposób rozstrzygania sporów:
Jeśli Pan(i) franczyzodawca jest przedsiębiorcom zagranicznym, to czy w umowie zostało określone prawo właściwego kraju dla umów tego rodzaju?
Clear selection
Jakie są 3 główne wymagania franczyzodawcy już w tracie współpracy z franczyzobiorcą?
W jakiej wysokości potrzebne są środki finansowe były potrzebne na uruchomienie działalności?
Clear selection
Czy wysokość koniecznych inwestycji do otworzenia punktu franczyzowego pokrywała się z ofertą przedstawioną przez franczyzodawcę?
Clear selection
Przedsięwzięcie finansowane było z:
Ile jednostek franczyzowych posiada Pana(i) franczyzodawca w Polsce?
Clear selection
Ile jednostek franczyzowych posiada Pana(i) franczyzodawca na świecie?
Clear selection
Z jakiego państwa wywodzi się marka franczyzy prowadzonego przez Pana(ią) przedsiębiorstwa?
Czy wyznaczono dla Pana(i) przedsiębiorstwa wyłączność terytorialną? Proszę uzasadnić.
Jaki obszar ma wyłączność terytorialna Pana(i) przedsiębiorstwa?
Clear selection
Jakie opłaty poniósł(a) Pan(i) na rzecz franczyzodawcy? Proszę uzasadnić.
Czy opłata bieżąca przekazywana na rzecz franczyzodawcy jest odczuwalna dla  Pana(i) biznesu?
Clear selection
Jaki jest okres wypowiedzenia zawartej przez  Pana(i) umowie franczyzowej?
Clear selection
Czy okres wypowiedzenia umowy jest w  Pana(i) ocenie wystarczający?
Clear selection
Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze współpracy z franczyzodawcą? Proszę uzasadnić.
Clear selection
Czy uważa Pan(i), że osiągana wysokość przychodów z działalności jest satysfakcjonująca?
Clear selection
Czy przewiduje Pan(i) dalszy rozwój oparty na zasadach franczyzy?
Clear selection
Czy kiedykolwiek odczuł(a) Pan(i) przewagę franczyzodawcy nad swoją pozycją?
Clear selection
Czy ma Pan(i) możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji związanych z ogólnym rozwojem sieci franczyzowej?
Clear selection
Czy franczyzodawca bierze pod uwagę Pana(i) ewentualne sugestie związane ze sposobem prowadzenia przez Pana(ią) działalności franczyzowej?
Clear selection
Czy franczyzodawca narzuca Panu(i) obowiązek sprzedaży towarów lub usług, które nie są przedmiotem działalności, dla której pierwotnie zawarto umowę?
Clear selection
Proszę wybrać swoją płeć:
Clear selection
Proszę podać swój wiek:
Jakie jest Pana(i) wykształcenie:
Clear selection
Czy przed podjęciem działalności gospodarczej w formie franczyzy posiadał/a  Pana(i) przygotowanie teoretyczne (kursy, szkolenia itp.) do jej rozpoczęcia?
Clear selection
Czy z perspektywy czasu uważa Pana(i), że przygotowanie teoretyczne do prowadzenia działalności w formie przed jej rozpoczęciem byłby przydatne?
Clear selection
Czy przed rozpoczęciem działalności w ramach franczyzy posiadał Pana(i) doświadczenie w pracy w analogicznej branży?
Clear selection
Czy ma Pana(i)  w swoim doświadczeniu zawodowym niepowodzenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej? Jeśli tak proszę opisać czym było to spowodowane?  
Czy posiada Pana(i) doświadczenie w budowaniu zespołu i zarządzaniu ludźmi?  
Clear selection
Czy poza aktualnie prowadzoną działalnością franczyzową posiada Pana(i) inne doświadczenie w prowadzeniu biznesu na zasadach franczyzy?
Clear selection
Czy równolegle z działalnością franczyzową prowadzi Pana(i) inną działalność gospodarczą? Jeśli tak w jakiej branży? Jeśli tak proszę uzasadnić.
*
Czy uważa Pan(i), że istnieje potrzeba uregulowania umowy franczyzy na gruncie prawa polskiego? *
Czy w formie współpracy na podstawie franczyzy istnienie jakiś problem, który stanowi zagrożenie dla ogółu systemu franczyzowego w Polsce? Proszę uzasadnić.
*
Proszę opisać  jakie mogą być Pana(i) zdaniem pozytywne skutki uregulowania franczyzy na gruncie prawa polskiego.
*
Proszę opisać  jakie mogą być Pana(i) zdaniem negatywne skutki uregulowania franczyzy na gruncie prawa polskiego.
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy