สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดบริการ Microsoft Imagine สำหรับสนับสนุนการเรียนและการปฏิบัติงานของอาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ เพื่อยกระดับความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือ ออกแบบงาน การพัฒนาแอพพลิเคชั่นในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียนสามารถออกไปสู่โลกการทำงานจริงได้
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question