Registrační formulář na akce klubu ČEKUJ! / Registration form to sign up for ČEKUJ! events
Tento formulář slouží k registraci na akce dobrovolnického klubu ČEKUJ! organizace META, o.p.s.

Pokud se na akci chystáte přijít i s dětmi, prosíme napište tuto informaci do poznámky.

Sledujte nás na Facebooku - https://www.facebook.com/klubcekuj/
nebo nás kontaktujte na dobrovolnici@meta-ops.cz, 775 290 158.

---

This form serves to register for events of the volunteer club ČEKUJ! as part of the organization META, o.p.s.

If would like to participate with children, please note this information in the comment.

Follow us on Facebook - https://www.facebook.com/klubcekuj/
or contact dobrovolnici@meta-ops.cz, 775 290 158.

Registrace je závazná! / The registration is binding!
Akce klubu ČEKUJ!, na kterou se hlásíte / The ČEKUJ! event you register for: *
Required
Jméno a příjmení / Name and surname *
Your answer
Telefonní číslo /Telephone number *
Your answer
E-mail *
Your answer
Věk / Age
Země původu / Your country of origin *
Your answer
Vzkaz nebo poznámka / Comment or note
Např. v případě, že se na akci chystáte přijít i s dětmi a jiné. / Fo example when you are planning on coming with children and so on.
Your answer
Odkud jste se o akci klubu CĚKUJ! dozvěděl/a?/ Where did you find out about the event of club ČEKUJ!? *
Informační povinnost / Information duty
Pro účely plnění aktivit projektu potřebujeme získat některé Vaše osobní údaje, a to: jméno, příjmení, telefon, e-mail, zemi původu. Zpracování údajů je uděleno pro společnost META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů („Správce“). Poskytnuté údaje jsou shromažďovány a uchovány na zabezpečeném úložišti pro účely uvedené akce na dobu jejího trvání a povinné archivace stanovené do 30. 06. 2030. Doba archivace odpovídá povinnosti Správce doložit řídícímu orgánu (ŘO) projektu Čekuj integraci! doklady o uskutečnění akce a dodržení podmínek poskytnuté dotace.
Zásady zpracování osobních údajů jsou dostupné on-line: http://www.meta-ops.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju
/
For the purpose of performing the project activities, we need to obtain some of your personal data, such as: name, surname, telephone, e-mail, country of origin. Data processing is granted to META, o.p.s. – association for opportunities of young migrants („Administrator“). The data provided are collected and stored in a secure repository for the purpose of the aforementioned event for its duration and a mandatory archiving set up by 30. 06. 2030. The archiving period is in accordance with the obligation of the Administrator to submit documentation to the Managing authority (MA) of the project Čekuj integraci! In order to prove implementation of the action and its compliance with the terms of the received grant.
Personal data processing policy is available online at: http://www.meta-ops.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju
Souhlas / Content
*
Souhlasím s pořízením fotografické, audio nebo video dokumentace a s jejím zveřejněním na internetových stránkách a sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube apod.) Správce pro účely propagace jeho činnosti. Souhlas není povinný a poskytnutí služby na něj není vázán. / I agree with being photographed, filmed or recorded and with publishing this material on website and social networks (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube and so on) of the data Administrator. The material collected will be used for promotion of the Administrator´s activities and projects. This content is not obligatory and receiving our service is not dependent on it.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of META o.p.s. Report Abuse - Terms of Service