แบบรายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายสัปดาห์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คำชี้แจง : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม โดยให้โรงเรียนที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ตรวจเยี่ยมแล้ว กรอกข้อมูล วัน เดือน ปี และเวลา ตามที่ปฏิบัติจริง ส่วนโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการตรวจเยี่ยม ยังไม่ต้องกรอกข้อมูล ขอให้กรอกข้อมูลเมื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ตรวจเยี่ยมตามวันและเวลาที่ได้รับการตรวจเยี่ยม.......
Email address *
ชื่อโรงเรียน *
ที่อยู่โรงเรียน *
อำเภอ *
1. วัน เดือน ปี ที่ตรวจเยี่ยม *
MM
/
DD
/
YYYY
2. ภาคเวลาที่ไปตรวจเยี่ยม (เลือก) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1. - Terms of Service - Additional Terms