120419 / 11-14.04.2020 г. тема: "Учителят по музика – възпитава, обучава, диагностицира" - за учители по музика, кандидати за ІІ и І ПКС.
Квалификационен курс на тема:
"Учителят по музика – възпитава, обучава, диагностицира"

Предназначение: за музикални ръководители в детски градини и музикални педагози, преподаващи музика в среден и горен курс на СУ.
Анотация: Участниците имат възможност да се запознаят с изискванията за осъществяване на диагностична процедура и творческа разработка за придобиване на II и I професионално – квалификационна степен.
Ръководител на курса: проф. д-р С. Димитрова

Индивидуална такса за курсист – 80 лв.
Време на провеждане – 11-14.04.2020 г.
Хорариум - 32 академични часа.(16 акад. часа) и 16 акад. часа онлайн.
Брой квалификационни кредити – 2.

* Лицата, желаещи да проведат обучението в обем 48 акад.ч. за придобиване на 3 кредита, заплащат 120 лв. по същия шифър.
Индивидуална такса за курсист – 120 лв.
Време на провеждане – 11-14.04.2020 г.
Хорариум - 48 академични часа.(24 акад. часа) и 24 акад. часа онлайн.
Брой квалификационни кредити – 3.

Място на провеждане – ДИКПО-Варна

След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

За участие в курса е необходимо до 3 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 120419

*** ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА Е НЕОБХОДИМО ДА ИЗПРАТИТЕ В ДЕНЯ НА ПЛАЩАНЕТО ДАННИТЕ, НА ЛИЦЕТО, НА КОЕТО ЩЕ БЪДЕ СЪСТАВЕНА ФАКТУРАТА – e-mail: fsodikpo@shu.bg


Уважаеми колеги,
Моля във връзка с издаване на удостоверения , да попълните следните данни:
Email address *
От 25 май 2018 г. влиза в сила новият регламент за защита на личните данни General Data Protection Regulation за краткост (GDPR), който се отнася за всички граждани на Европейския съюз.За да отговорим напълно на новия европейски регламент ние от Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" публикуваме задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (GDPR). В линкът сме описали подробно какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни. https://drive.google.com/open?id=1Ein-t-Z17_mBWf1XcTAzjufBEaZapCy8 *
Required
Име, презиме, фамилия (по лична карта) *
Your answer
Дата на раждане (ден, месец, година) *
MM
/
DD
/
YYYY
Място на раждане (гр. /с. , обл. ) *
Your answer
Месторабота (пълно наименование на образователната институция, гр. /с. , обл. ) *
Your answer
На длъжност *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Shumen University. Report Abuse