แบบทดสอบหลังเรียน
1.VirtualBox คืออะไร *
1 point
2.Mis ที่ใช้ใน windows 10 สามารถทำงานได้โดยผ่านโปรแกรมอะไร *
1 point
3.ระบบ MIS ที่ใช้งานใน VirtualBox ทำงานบนระบบปฏิบัติการอะไร *
1 point
4.ระหว่างการติดตั้ง VirtualBox จำเป็นต้องติดตั้ง Software อะไรเพิ่ม *
1 point
5.VirtualBox ต้องการส่วนเสริมอะไร *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.