บันทึกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอสิทธิ์สัมภาษณ์ ระดับ ปวช. และ ปวส. ของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)
แบบฟอร์มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับให้สถานศึกษาบันทึกข้อมูลรายละเอียดของนักเรียน/นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกำหนด เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. และ ปวส. รอบโควตา ปีการศึกษา 2565
**ข้อตกลง**
1. ให้ท่านบันทึกข้อมูลของผู้สมัคร 1 คน ต่อการบันทึก 1 ครั้งเท่านั้น (วิทยาลัยฯ จะใช้รหัสบัตรประชาชนในการอ้างอิงตัวผูสมัคร)
2. กรณีที่ท่านบันทึกข้อมูลผู้สมัครมากกว่า 1 ครั้ง ทางวิทยาลัยฯ จะพิจารณาข้อมูลที่ท่านบันทึกในลำดับสุดท้าย เท่านั้น

แบบฟอร์มสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่ วันที่ - 3 ธันวาคม 2564
Sign in to Google to save your progress. Learn more
จากโรงเรียน/วิทยาลัย *
ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร *
วัน/เดือน/ปีเกิด *
วิธีคิดหาค่าปี ค.ศ. นำจำนวนปี พ.ศ. ลบด้วย 543 ตัวอย่าง เกิดปี พ.ศ. 2549 ลบด้วย 543 เท่ากับ ค.ศ. 2006
MM
/
DD
/
YYYY
เบอร์ติดต่อ นักเรียน-นักศึกษา
เลขบัตรประชาชน *
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA 5 ภาคเรียน)
ผู้สมัครประสงค์เข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ประเภท *
ความสามารถพิเศษคือ
ผู้สมัครประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น *
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชา อันดับที่ 1 *
สาขาวิชา อันดับที่ 2
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy