On-line přihláška do Golf Club Hostivař - určeno pouze pro nové členy
Golf Club Hostivař, Hornoměcholupská 565, 109 00 Praha 10, Česká republika
IČO: 265 96 334


Platba je možná pouze převodem, balíček DRIVE je zaslán na adresu Českou poštou.

Jméno: *
Your answer
Příjmení: *
Your answer
Titul :
Your answer
Datum narození: *
(DD MM RRRR)
Your answer
Státní občanství : *
Your answer
Rodné číslo: *
xxxxxx/xxxx - rodné číslo je povinný údaj u všech občanů ČR. Bez zadaného rodného čísla, nemůže být přihláška přijata
Your answer
Kontaktní adresa - ulice, číslo: *
Your answer
Kontaktní adresa - město, obec: *
Your answer
Kontaktní adresa – PSČ: *
Your answer
E-mail: *
Your answer
Mobil: *
(+420xxxxxx)
Your answer
Aktuální golfová úroveň *
začátečník = BEZ, hráč s handicapem = HCP s uvedením aktuální výše
Your answer
Poslední platné členství v jiném golfovém klubu v ČR nebo v CMR *
(vyplňuje se v případě, že žadatel byl a nebo je zároveň členem jiného golfového klubu v ČR registrovaného u České golfové federace (ČGF), popřípadě členem Centrální mimoklubové registrace (CMR))
Název klubu
(vyplňuje se v případě, že žadatel byl a nebo je zároveň členem jiného golfového klubu v ČR registrovaného u České golfové federace (ČGF), popřípadě členem Centrální mimoklubové registrace (CMR))
Your answer
V případě prvočlenství, kdy žádáte současně o první zápis HCP na server České golfové federace (ČGF), zašlete kopii Osvědčení pro hru na hřišti na e-mail: klub@golfhostivar.cz.

Zasílám kopii Osvědčení pro hru na hřišti na klub@golfhostivar.cz *
Žadatel o členství v Golf Club Hostivař souhlasí, že se důkladně seznámil se Stanovami a případnými jinými aktuálními předpisy klubu a zavazuje se je respektovat a dodržovat. *
Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. v platném znění v níže uvedeném rozsahu ve formě elektronické databáze. Souhlasím s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000 Sb. v platném znění pro potřeby klubu. *
Souhlasím s tím, že zpracovatel Golf Club Hostivař je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence České golfové federace, příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV , České poště a poskytovateli golfového areálu SPORT Hostivař a.s.. Prohlašuji, že jsem byl(-a) poučen(-a) o svém právu přístupu k údajům a právu na jejich opravu, jakož i o právu požadovat vysvětlení a nápravu v případě zpracování údajů v rozporu s ochranou soukromí a osobního života nebo se zákonem. Byl(-a) jsem poučen(-a) o dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů a s jejich poskytnutím souhlasím. *
Beru na vědomí, že roční klubový příspěvek pro daný hrací rok je člen povinen uhradit vždy do data splatnosti, které správní rada GCHOS stanovuje vždy na konci předchozího roku. Toto platí i pro členství zakoupená až v průběhu hracího roku. Klub není povinen jej na tento termín splatnosti dále upozorňovat. V případě neuhrazení ročního příspěvku ve stanoveném termínu, členství automaticky nezaniká, ale klub postupuje dle platného znění Stanov (http://www.golfhostivar.cz/index.php?gid=282) . *
Zvolte typ členství
Členství DRIVE!
jedná se o základní balíček členských slev a výhod
Členství DRIVE plus
balíček obsahuje všechny výhody základního balíčku DRIVE a navíc 15 her na našem hřišti zdrama
Členství DRIVE top
balíček obsahuje všechny výhody základního balíčku DRIVE a navíc hru na našem hřišti zdrama po celý rok 2012
Adresa pro zaslání DRIVE balíčku
Uveďte prosím adresu, na kterou Vám můžeme zaslat balíček DRIVE, pokud se liší od Vaší kontaktní adresy
Your answer
Poznámky
(zde uveďte kód promo akce nebo jiná sdělení, která jsou důležitá pro Vaše přijetí do klubu
Your answer
Postup při přijetí člena klubu
Po odeslání přihlášky Vám na e-mailovou adresu, kterou jste do přihlášky vyplnil/a, pošleme během týdne vyjádření o Vašem přijetí/nepřijetí do GCHOS a platební předpis. Po schválení přihlášky budete zaregistrován na serveru ČGF a v databázi GCHOS.
Balíček DRIVE! , ve kterém naleznete řadu golfových dárků, informačních materiálů a voucherů, bude odeslán na Vaší adresu ihned po připsání platby za členství na účet GCHOS společně s kartou DRIVE. Registrační karta ČGF bude pro Vás připravena na hlavní recepci cca do 14 dnů, budeme Vás opět informovat elektronickou poštou.
Přejeme Vám příjemné chvíle v areálu Golf Hostivař!
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service