Historia mówiona w Otwartym Systemie Archiwizacji
Centrum Archiwistyki Społecznej i Polskie Towarzystwo Historii Mówionej

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko *
Nazwa archiwum/ instytucji *
WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ WYRAŻA PAN/PANI ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 848 07 12.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.archiwa.org . 3. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie imienia, nazwiska, adresu email oraz nazwy instytucji w celu realizacji i rozliczenia webinarium, w tym obsługi uczestników oraz wystawienia certyfikatów uczestnictwa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach realizacji działalności statutowej - tj. prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym szkoleń, warsztatów i kursów. 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.6. Dane osobowe osób, które dokonały zgłoszenia do udziału w webinarium przetwarzane będą przez czas do zakończenia rekrutacji na webinarium, a w przypadku osób zakwalifikowanych do udziału w webinarium przetwarzane będą także przez czas realizacji webinarium i później dla celów obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach. 7. Osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w webinarium. 10.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Centrum Archiwistyki Społecznej. Report Abuse