Telesná výchova a pohybová aktivita študentov Technickej univerzity v Košiciach

Prosíme o vyplnenie dotazníka slúžiaceho na získanie spätnej väzby od študentov a skvalitnenie telesnej výchovy a športu na našej univerzite. Dotazník je anonymný. Prosím, zodpovedajte na všetky otázky.

Za spoluprácu ďakuje kolektív KTV TUKE.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question