ใบสมัครอบรม(หลักสูตรระยะยาว)
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต อาคาร12 ชั้น6 เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Tel. 0-2244-5391-2 / 092-955-8757 / 092-955-8758 / 082-520-7978     Fax 0-2244-5390  
www.chefschool.dusit.ac.th     
Email : sdu_chefschool@hotmail.com
FB : ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ  
Line : @783eecba

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นหน่วยงานบริการความรู้ด้านการประกอบอาหารและการบริหารจัดการธุรกิจอาหารแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ม่ีความสนใจ

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1.โปรดระบุคำนำหน้านาม(นาย/นาง/นางสาว/ด.ญ./ด.ช.) *
2. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) *
3. ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) โปรดใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ *
4. ว/ด/ปเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
5. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ *
6. ที่อยู่ปัจจุบัน *
7. อีเมล *
8. Facebook / Line *
9. วุฒิการศึกษา *
10. อาชีพ *
11. ประสบการณ์ด้านอาหาร (โปรดระบุสถานที่)
12. กรณีนำรถยนต์มา(โปรดระบุ ทะเบียน/ยี่ห้อ/สีของรถ)
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy