ใบสมัครการอบรม(หลักสูตรระยะยาว)
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต อาคาร12 ชั้น6 เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Tel. 0-2244-5391-3 / 092-955-8757 / 092-955-8758 / 082-520-7978 Fax 0-2244-5390
www.chefschool.dusit.ac.th
Email : sdu_chefschool@hotmail.com
FB : ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นหน่วยงานบริการความรู้ด้านการประกอบอาหารและการบริหารจัดการธุรกิจอาหารแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ม่ีความสนใจ
1.โปรดระบุคำนำหน้านาม(นาย/นาง/นางสาว/ด.ญ./ด.ช.) *
2. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) *
3. ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) โปรดใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ *
4. หลักสูตร(ระยะยาว) *
5. ว/ด/ปเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
6. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ *
7. ที่อยู่ปัจจุบัน *
8. อีเมล *
9. Facebook *
10. วุฒิการศึกษา *
11. อาชีพ *
12. ประสบการณ์ด้านอาหาร (โปรดระบุสถานที่)
13. กรณีนำรถยนต์มา(โปรดระบุ ทะเบียน/ยี่ห้อ/สีของรถ)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy