Đăng ký nhận sách chương trình TUẦN LỄ CÁC THIỀN SƯ - KỲ 6

Nhóm TGĐT xin tặng bạn đọc 2 cuốn sách được viết bởi thiền sư U. OTTAMASARA

THỜI GIAN: Từ 4/8/2014 đến 14/8/2014

QUY ĐỊNH V/V TẶNG SÁCH:

1. Sách chỉ tặng, không bán, bao gồm cả sách photo và sách in
2. Tặng không quá 5 cuốn/1 người, Số lượng KHÔNG GIỚI HẠN.
3. Chỉ tặng sách trong khu vực Việt Nam.

Bạn vui lòng đăng ký với các mục sau đây:

  Captionless Image
  This is a required question
  Thoát khỏi hiểu biết sai lầm
  Sức mạnh của sự xả ly
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  Bạn nhập sai kiểu dữ liệu. Vui lòng nhập lại số điện thoại.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question