Приложни програми - тест
Посочете верните според вас отговори на тестовите въпроси, а на въпрос 19. ги запишете в полето за отговори.
1. Софтуер, който се разпространява безплатно, но има ограничен период на ползване или ограничен брой на използванията се нарича: *
2 points
2. Софтуерът се дели на следните основни видове: *
2 points
3. Кое от посочените разширения може да бъде разширение на инсталационен файл? *
2 points
4. Архивирането на данни се извършва чрез конкретна архивираща програма, с командата: *
2 points
5. С програма архиватор не можем да: *
2 points
6. Трябва да съхраним архив с размер над 1GB на няколко диска. Как може да се реши този проблем? *
2 points
7. Компресирането е процес при който: *
2 points
8. Файл и архив се различават по : *
2 points
9. Препратката (Shortcut) e: *
2 points
10. Помощната система е част от приложна програма, която: *
2 points
11. Чрез натискане на клавиш F1, при отворена приложна програма от пакета Microsoft Office, се активира: *
2 points
12. Ако се налага да изпратите архив на приятели, но не сте сигурни, че те имат инсталирана архивираща програма, как ще постъпите? *
2 points
13. При архивирането на файл: *
2 points
14. Саморазархивиращият се архив е с разширение: *
2 points
15. Компресията по метода на Хъфман е: *
2 points
16. Декомпресирането е процес на: *
2 points
17. Инсталирането на приложна програма е: *
2 points
18. За деинсталирането на една програма е достатъчно: *
2 points
19. При изтегляне на свободно разпространявана програма от оторизиран сайт се появяват съобщенията, показани на фигурата. Посочете каква информация получавате за самата програма от тях? 1. Името на програмата е? 2. Версията ѝ е за операционна система? 3. Размер на файла? 4. Име на инсталационния файл? 5. Съществуват ли версии за други операционни системи? 6. Посочете кои са те? *
12 points
Captionless Image
20. При закупуване на софтуер, придобивате: *
2 points
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy