Apklausa dėl teikiamų administracinių paslaugų kokybės
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), siekdama užtikrinti ir gerinti teikiamų administracinių paslaugų kokybę ir patogumą vartotojui, atlieka AAA administracinių paslaugų vartotojų apklausą ir bus dėkinga, jeigu skirsite keletą minučių atsakyti į toliau pateiktus klausimus.
Apklausa yra anoniminė, vykdoma internetu arba pateikiama užpildyti Klientui popierinėje formoje.
Iš anksto dėkojame už Jūsų atsakymus.
1. Kada paskutinį kartą kreipėtės į AAA dėl administracinės paslaugos suteikimo?
2. Kaip dažnai tenka kreiptis į AAA dėl administracinės paslaugos suteikimo?
3. Nurodykite dėl kurios (-ių) konkrečiai administracinės (-ių) paslaugos(-ų) kreipėtės į AAA :
Your answer
4. Ar administracinė paslauga, dėl kurios Jūs (Jūsų įgaliotas asmuo) kreipėtės, Jums buvo suteikta laiku, t.y. per teisės aktų nustatytą terminą?
5. Ar AAA specialistas (-ai), nagrinėdamas (-mi) Jūsų prašymą ar kitą dokumentą dėl administracinės paslaugos suteikimo elgėsi mandagiai?
6. Ar Jūsų prašymas ar kitas dokumentas dėl administracinės paslaugos suteikimo buvo išnagrinėtas kvalifikuotai?
8. Ar viešai skelbiami AAA administracinių paslaugų aprašymai, veiksmų schemos padeda geriau suprasti teisės aktų reikalavimus ir juos geriau įgyvendinti?
9. Kaip vertinate AAA internetiniame tinklapyje pateikiamos informacijos prieinamumą ir naudojimosi paprastumą?
10. Ar AAA internetiniame tinklalapyje pakanka informacijos apie AAA teikiamas administracines paslaugas?
11. Priežastys dėl neatsakytų anketos klausimų bei kiti Jūsų pasiūlymai ir pastabos
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.