ใบสมัครเรียนออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์
99/9 หมู่ 3 ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
โทรศัพท์ 095-858-1053

************* โปรอ่านและทำความเข้าใจ!! ***************
ใบสมัครออนไลน์นี้จะประกอบไปด้วยทั้งหมด 5 ส่วน ได้แก่
1.ประวัตินักเรียน
2.ที่อยู่ปัจจุบัน
3.ประวัติ บิดา - มาดา
4.ชื่อผู้ปกครองและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
5.เลขบัญชี ชำระเงิน
ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านกรอกต้องถูกและเป็นจริงเพื่อสิทธิ์ของตัวท่านเอง

*********** ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ***********
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
-สาขางานไฟฟ้ากำลัง
-สาขางานเทคนิคยานยนต์
-สาขางานเครื่องมือกล
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
********* ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) *********
ประเภทอุตสาหกรรม
-สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
-สาขางานเทคนิคยานยนต์
-สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
-สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
-สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
---------------------- ขอบคุณครับ -------------------------
เลือกระดับประกาศนียบัตร *
เลือกสาขาที่ต้องการสมัคร *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy