แบบสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
*หมายเหตุ* โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง
ระดับชั้นที่ศึกษาต่อ *
แผนการเรียน *ในกรณีศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - สกุล *
Your answer
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน *
Your answer
โรงเรียนเดิมที่นักเรียนจบการศึกษา *
Your answer
ที่อยู่ของนักเรียน ตามสำเนาทะเบียนบ้าน *
Your answer
ชื่อ-สกุล ของบิดา *
Your answer
ชื่อ-สกุล ของมารดา *
Your answer
เบอร์โทรติดต่อ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy