राजपुर गाउँपालिकाको वडागत मासिक प्रगति प्रतिवेदन फाराम
Monthly Progress Report of Rajpur Rural Municipality wards
Sign in to Google to save your progress. Learn more
वडा नं. *
आर्थिक वर्ष *
महिना *
नयाँ नागरिकता सिफारिस संख्या *
नागरिकता प्रतिलिपि संख्या
मालपोत सिफारिस
पसल दर्ता नविकरण सिफारिस संख्या *
घरबाटो प्रमाणित सिफारिस
अन्य सिफारिस
नाता प्रमाणित
अन्य प्रमाणित
जानकारी पत्र *
वडा समितिको बैठक संख्या *
अन्य बैठक तथा समन्वय
योजना अनुगमन
अन्य अनुगमन
व्यक्तिगत घटना दर्ता संख्या *
सामाजिक सुरक्षा दर्ता *
चलानी संख्या *
दर्ता संख्या *
मासिक आम्दानी *
चालु आ.व.को हाल सम्मको आम्दानी *
अन्य सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरु *
कार्यान्वयन स्थिति *
पहिचान भएका प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरु *
समाधानका प्रयास *
कैफियत
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy