הרשמה לתש"פ Registration 2019-20
שנת הלימודים תש"פ תהיה בת 9 חודשים לא רצופים: ספטמבר, ואז נובמבר-יוני.
חודש החגים באוקטובר יתנהל במתכונת קיץ ויש עבורו הרשמה נפרדת.
התשלום ב-9 המחאות חודשיות, או באשראי. נא ציינו בהמשך הטופס באיזה אופן תשלום תבחרו.
נודה לכם אם תקפידו לרשום את ההמחאות ל-1 בכל חודש, מספטמבר 2019 עד יוני 2020 (לא כולל אוקטובר).
ניתן לשלוח את ההמחאות לכתובת: מרכז איינגאר יוגה תלפיות ירושלים, מרדכי כספי 7, ירושלים 9355407, או למסור את התשלום לאחד המורים במרכז.
שימו לב, ההרשמה המוקדמת תסתיים ב-30.6.19. הנחת הרשמה מוקדמת תינתן רק למשלמים עד תאריך זה.
אנא, אל תשכחו לציין על המעטפה או על גב אחד הצ'קים את שמכם המלא ואת השיעור אליו נרשמתם.
First name שם פרטי *
Your answer
Surname שם משפחה *
Your answer
Address כתובת *
Your answer
Email דואר אלקטרוני *
Your answer
Phone/Cell No. טלפון או נייד *
Your answer
Birth date תאריך לידה
MM
/
DD
/
YYYY
Preferred class/es אגיע לשיעור/ים *
Choose from list, you can choose more than one class אנא בחרו מהרשימה, אפשר לבחור כמה שיעורים
Required
Comments הערות
שנת מבואות לאיינגאר יוגה, בקיבוץ נתיב הל"ה, בהנחיית יפעת אבישי. לפרטים והרשמה: yifatavishai@gmail.com
הצהרת בריאות Health Declaration
אני החתום מטה, מצהיר ומאשר בזאת, כי מצב בריאותי תקין ומאפשר לי להשתתף בשיעורים, בטיפולים ובמתקנים של מרכז איינגאר יוגה תלפיות ירושלים, וכי הפעילות כאמור לא תפגע במצבי הבריאותי, או בטחוני. הנני מצהיר ששהותי במרכז איינגאר יוגה תלפיות ירושלים, השימוש במתקניו, ההשתתפות בשיעוריו ובסדנאות שיארגן במקומות אחרים הינה על אחריותי המלאה בלבד, ומרכז איינגאר יוגה תלפיות ירושלים והמורים המלמדים בו לא ישאו באחריות כלפי כל נזק מכל סוג שהוא שיגרמו לי בשל שהותי במרכז או בשל הפעילויות שמתקיימות בו או מטעמו. בחתימתי הנני מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלשהי כנגד מרכז איינגאר יוגה תלפיות ירושלים ומי מהמורים המלמדים בו. כמו כן הנני מוותר על כל טענה ו/או תביעה נגד מרכז איינגאר יוגה ומי מהמורים או העובדים בו בגין נזק העלול להיגרם לי כתוצאה מאי נכונות הצהרתי כאמור לעיל ו/או כתוצאה מאי קיום על ידי של דרישות ונהלי המקום.

I, the undersigned, hereby declare and agree that my health condition is sufficiently well to allow me to participate in the classes, treatments and use the facilities of Iyengar Yoga Center Talpiyot Jerusalem, and that my participation will not harm my health or my safety. I understand and declare that my stay in Iyengar Yoga Center Talpiyot Jerusalem, use of its facilities, and participation in classes and workshops held outside of the center are all under my own responsibility, and that Iyengar Yoga Center Talpiyot Jerusalem will not be responsible for any damage caused to me while being on the center’s premises or in its activities. By signing this form, I waive any future claim I may have against Iyengar Yoga Center Talpiyot Jerusalem and its teachers, for any harm or damage to me as a result of the untruthfulness of this declaration and/or as a result of noncompliance with the center’s rules and regulations.
*
הערות הנוגעות למצב בריאותי Comments concerning my health conditions
Your answer
אופן התשלום Payment method *
למשלמים בכרטיס אשראי, אנו ניצור עמכם קשר לגבי אופן החיוב. We will contact you with further details about credit card billing process
המשלמים באשראי יידרשו לתת דמי הרשמה בצ'ק או במזומן בגובה שכר לימוד של חודש אחד. דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול. *
Credit card payment will require registration fee of 1 month tuition by cash or check. This fee will not be refunded in case of cancellation.
Required
תודה על התעניינותכם והרשמתכם. ההרשמה תיכנס לתוקף עם מסירת התשלום. להתראות. *
Thanks for registering. Payment is required to ensure your participation.
Required
הערות והארות
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy