ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του προγράμματος μαζί με το σχέδιο υποβολής προγράμματος, υποβάλλονται (με email, fax, ταχυδρομικά, κλπ) και αντίγραφο της πράξης του συλλόγου.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

  This is a required question

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (1) ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (2) ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (3) ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  This is a required question

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

  Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος (διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question