DIAGNOSI PROJECTE DE CONVIVÈNCIA
Respon les preguntes següents segons l'opinió que teniu dels diferents àmbits en relació a la vostra experiència i coneixement de l'institut Montserrat Roig
EDUCAR EN EL RESPECTE (àmbit de centre)
Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre els membres de la comunitat escolar.
Promovem accions i estratègies per potenciar el respecte de l’alumnat cap al professorat.
Promovem accions de respecte cap als espais físics del centre i del seu entorn.
Recollim i difonem les bones pràctiques i els recursos utilitzats per promoure el respecte en la comunitat escolar.
Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per promoure el respecte i ho recollim en la memòria anual.
Educar en el respecte (àmbit d'aula)
Planifiquem activitats amb l’alumnat que fomentin el respecte cap a un mateix.
Treballem el respecte entre l’alumnat des de les diferents matèries curriculars de manera transversal.
Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen el respecte entre l’alumnat.
Fomentem una actitud de respecte de l’alumnat envers el professorat i altres professionals del centre.
Vetllem perquè l’alumnat tingui cura del material i les instal•lacions.
Disposem d’estratègies concretes per implicar les famílies en l’educació en el respecte.
Educar en el respecte (àmbit d'entorn)
Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d’educar els seus fills i filles en el respecte.
Ens coordinem amb les entitats de l’entorn per promoure el respecte.
Next
This form was created inside of XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Report Abuse