ประเมินความพึงพอใจในการจัดการแข่งขันกีฬา
ตอนที่ 1: สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน
คำชี้แจงในการตอบ: ให้ทำเครื่องหมาย ๐ ในช่องแสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน
1. เพศของท่านคือเพศอะไร
2. ท่านมีตำแหน่งในทีมกีฬาหรือไม่
3. ตำแหน่งในทีมกีฬาคุณคืออะไร
4. ประเภทเรือของท่านที่ใช้ในการจัดการแข่งขันเป็นเรือประเภทไหน
5. ท่านมีอายุเท่าไหร่
6. ท่านมีวุฒิการศึกษาใด
7. ท่านมีอาชีพอะไร
8. ประเทศและภูมิภาคของผู้แข่งขัน (กรณีที่ไม่ได้มาจากประเทศไทยโปรดระบุชื่อประเทศในตัวเลือกที่ 8)
9.ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละครั้ง
10.คุณเคยมาเข้าร่วมการแข่งขันในประเทศไทยจำนวนกี่ครั้ง
11.คุณประทับใจสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ไหนบ้าง(โปรดระบุ)
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy