Đăng ký thi tuyển từ Trung cấp lên Cao đẳng chính quy

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô liên kết với Đại học Nội Vụ tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên cao đẳng chính quy ngành Hành chính văn thư, Văn thư lưu trữ. Thông tin chi tiết tham khảo tại website: http://tintuyensinh.dongdoctm.edu.vn
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question