สำหรับผู้ที่เคยสมัครอบรมโครงการวิชาการระยะยาวผ่านการเรียนการสอน ระบบ online ของคณะกายภาพบำบัด มศว (เฉพาะ 5 ท่านแรกที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนสมบูรณ์)
Email *
หัวข้อที่ 1 “ภาพถ่ายทางการแพทย์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ” (ค่าลงทะเบียน 14,500 บาท)
หัวข้อที่ 2 “เภสัชวิทยาสำหรับการฟื้นฟู” (ค่าลงทะเบียน 14,500 บาท)
ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 - 30 พฤษภาคม 2563
กรุณาอ่านขั้นตอนการลงทะเบียนให้ละเอียดนะค่ะ
[ ไม่ต้องรีบกรอกค่ะ หากท่านเข้าระบบมาที่หน้านี้ได้แล้ว แสดงว่าผู้เข้าอบรมยังไม่เต็มค่ะ]
ขั้นตอนที่ 1 สมัครลงทะเบียนเข้ารับการอบรม (ผ่านระบบออนไลน์)
หมายเหตุ : คณะฯ จะปิดรับสมัครเมื่อผู้เข้ารับการอบรมครบตามจำนวนที่รับสมัครแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 โอนเงินค่าลงทะเบียน ผ่านทางธนาคารชื่อบัญชี “คณะกายภาพบำบัด มศว” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มศว องครักษ์ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 283 - 204359 - 3
หมายเหตุ : หากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและไม่รับชำระค่าลงทะเบียนหน้างาน
ขั้นตอนที่ 3 ระบบจะส่ง Form การลงทะเบียนไปทางอีเมล์ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนว่าเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อมูลผิดพลาดกรุณา กดตรงแก้ไข้การตอบกลับ ใน Google Form ที่ส่งทางอีเมล์ได้เลยค่ะ
ขั้นตอนที่ 4 ขอให้ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนมาทางอีเมล์ (ภายใน 7 วันทำการ)
(การสมัครอบรมจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางคณะฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงินแล้วเท่านั้น )
ขั้นตอนที่ 5 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมอย่างเป็นทางการ ได้ทาง http://healthsci.swu.ac.th ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์
หมายเหตุ : เฉพาะผู้สมัครที่ตอบกลับอีเมล์ยืนยันเข้าร่วมอบรมพร้อมทั้งได้ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วเท่านั้น
*** หากผู้เข้าอบรมไม่ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินให้กับทางคณะฯ ภายใน 7 วันทำการ ทางระบบจะทำการยกเลิกใบสมัคร ทันที ***
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy