ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

เพื่อความมั่นใจในคุณภาพสินค้าวันที่ท่านซื้อ สำหรับลูกค้า TOMURA ลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์ได้ที่นี่

  ข้อมูลลูกค้า

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  สินค้า

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ****** การลงทะเบียนที่ไม่มีการส่งรูปสำเนาใบInvoiceจากร้านค้าที่ท่านซื้อถือเป็นโมฆะ******

  กรุณาส่งรูปถ่ายสำเนาใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีจากร้านค้าที่ท่านซื้อที่ระบุรายละเอียดสินค้าชื่อผู้ซื้อ-ขายและวันที่ มาที่ warranty@psptelecom.co.th

  * โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

  ------ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกรณีที่ตรวจสอบได้ว่าท่านกรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงและไม่สมบูรณ์ -------