Výzkum učitelského vyhoření v MŠ
Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,

děkujeme za ochotu vstoupit do výzkumu „Vyhoření učitelů a učitelek mateřských škol“, který realizuje vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v (PedF UK). Tato výzkumná aktivita navazuje na studii stejného tématu u pracovníků základních škol.

Cílem výzkumu je zjistit, jaké je riziko syndromu vyhoření mezi učitelkami a učiteli mateřských škol, a jeho souvislosti s pracovními charakteristikami a s tím, jakými způsoby člověk obvykle zvládá stresové situace. Výzkum bude mít praktické výstupy, které pomohou zlepšit učitelskou přípravu.

Vyplnění dotazníku zabere zhruba 20-30 minut. Uvědomujeme si, že se jedná o náročný úkol, zároveň ale doufáme, že to pro vás bude i zajímavá příležitost zamyslet se nad vlastními zkušenostmi z odlišného úhlu pohledu.

Při vyplňování prosím mějte na paměti následující principy:
• Dotazník je anonymní a vaše odpovědi zcela důvěrné.
• Vedení vaší MŠ a ani nikdo jiný nepovolaný se nedozví, jak jste odpovídali.
• Odpovídejte upřímně. Výzkum nezjišťuje, co by vyučující „měli“, ale co dělají a co si myslí.
• Odpovědi nejsou správné, nebo špatné. Zajímají nás vaše osobní profesní zkušenosti a pocity.
• U každé otázky vyberte odpověď z nabídky, u otevřených otázek napište stručnou odpověď.
• Dotazník je tvořen několika samostatnými částmi, z nichž některé jsou psychologickými testy.
• Může se vám zdát, že některé položky mají podobný obsah, ale má to svůj účel.

V případě dotazů nás kontaktujte na info@edulabcr.cz nebo 212 245 509.

Děkujeme za váš čas a věříme, že společně budeme moct předcházet syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků.

EDULAB (www.edulabcr.cz) a PedF UK (www.pedf.cuni.cz)

1. Jste žena, nebo muž? *
2. Kolik Vám je let? (zapište pomocí číslic) *
3. Jaký je váš rodinný stav?
Clear selection
4. Jaké je vaše vzdělání? *
5. Kolik osob včetně dětí žije ve vaší domácnosti?
6. Kolik z nich je mladších 15 let?
7. Jak osobně hodnotíte finanční situaci vaší rodiny?
Clear selection
8. Jak velká je obec, ve které žijete?
Clear selection
9. Jak velká je obec, ve které pracujete? *
10. V jakém kraji pracujete? *
11. Jaká je délka vaší pedagogické praxe? *
12. Kdo je zřizovatelem vaší mateřské školy? *
13. Považujete vaši školu za odlišnou oproti běžným mateřským školám?
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy